NSSU logo
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy składniki majątku trwałego, które w związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeznaczone są do zbycia. Sprzedaż prowadzona jest na zasadach licytacji. Najwyższa oferta, złożona w wyznaczonym na tablicy terminie wygrywa. W przypadku ofert o tej samej wartości, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że nabywca ma prawo do zapoznania się ze stanem technicznym oraz prawnym sprzętu. W celu złożenia oferty należy kliknąć przycisk „LICYTUJ”. Oferowana kwota musi być zaokrąglona do pełnych złotych. Na wskazany e-mail zostanie wysłany link potwierdzający złożenie oferty, dopiero jego kliknięcie spowoduje złożenie oferty. Najwyższa oferta widoczna jest w dedykowanej kolumnie. O przelicytowaniu, będą Państwo również informowani drogą mailową. Oferty można składać do godziny 18:00, dnia wskazanego w kolumnie „Termin składania ofert”. Przed złożeniem oferty zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym licytowanego obiektu. W przypadku braku potwierdzenia deklarowanej kwoty w przeciągu 7-dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, oferta zostaje anulowana. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz odbiór sprzętu, będzie możliwe w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu e-mail sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Demontaż i załadunek zakupionego sprzętu, leży po stronie kupującego. Odbiór sprzętu następuje po dokonaniu wpłaty oraz podpisaniu umowy sprzedaży. Czas sporządzenia umowy sprzedaży może wynieść do 3 tygodni od dnia potwierdzenia zakupu obiektu. W uzasadnionych przypadkach, Szpital zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji.
Z chwilą kliknięcia przycisku „LICYTUJ” potwierdzają Państwo, że zapoznali się z umieszczoną poniżej informacją dotyczącą danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17. Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Numer obiektu Budynek Opis obiektu ZdjęciaCena wywoławczaNajwyższa ofertaTermin składania ofertTyp obiektu
12399 Ś16-1 Regał nierdzewny
80/50/179 cm 5 półek
300 zł
2022-07-13 meble
12231 Ś5-3 Kontenerek na komp na kół
30/50/64
Info 2022-06-29 meble
12228 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12227 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12226 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12225 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12224 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12223 Ś5-3 KRZESŁO-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12222 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12221 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12220 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12219 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12218 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12217 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12216 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12215 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12214 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12213 Ś5-3 Zbiornik
000000449
Data produkcji: brak
Info201 zł 2022-06-29 meble
12212 Ś5-3 Mieszalnik koncentratu

Data produkcji: 2017
Info 2022-06-29 meble
12209 Ś5-3 Mieszalnik do produkcji koncentratu

Data produkcji: 2015 r.
Info 2022-06-29 meble
12204 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191670 50/62/230
Info 2022-06-29 meble
12203 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191669 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12202 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191668 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12201 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191667 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12200 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191666 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12199 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191665 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12198 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191664 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12197 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191663 50/52/230
Info 2022-06-29 meble
12196 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191658 50/54/230
Info 2022-06-29 meble
12195 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191659 50/54/230
Info 2022-06-29 meble
12194 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191661 50/54/230
Info 2022-06-29 meble
12189 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191655 50/54/230
Info 2022-06-29 meble
12188 Ś5-3 szafa ubraniowa - bez nadstawki
0000191656 50/54/230
Info 2022-06-29 meble
12183 Ś5-3 TABORET-W-90-82
Info150 zł 2022-06-29 meble
12180 Ś5-3 KOZETKA LEKARSKA-W-48-11
Info 2022-06-29 meble
12179 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12178 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12177 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12176 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12175 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20

Data produkcji: -
Info 2022-06-29 meble
12174 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12173 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12172 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20

Data produkcji: -
Info 2022-06-29 meble
12171 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12170 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12169 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12168 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12167 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-29 meble
12166 Ś5-3 STÓŁ-W-90-54
180/70/75
Info 2022-06-29 meble
12163 Ś5-3 KRZESŁA-W-90-20
Uszkodzona tapicerka
Info151 zł 2022-06-29 meble
12160 Ś5-3 Krzesło metalowe na kółkach z miękkim siedziskiem

Data produkcji: 2013r
Info151 zł 2022-06-29 meble
12158 Ś5-3 STÓŁ-W-90-54
Regulowany 75/38/76
Info 2022-06-29 meble
12157 Ś5-3 KRZESŁO-W-90-20
Info81 zł 2022-06-29 meble
12155 Ś5-3 szafka wisząca
wisząca 140/42/40
Info 2022-06-29 meble
12154 Ś5-3 szafka wisząca
wisząca 140/42/40
Info 2022-06-29 meble
12153 Ś5-3 Lustro
szafka lustro podświetlane
Info 2022-06-29 meble
12111 Ś5-3 KRZESŁO-W-90-20
Składane
32 zł
2022-07-15 meble
12110 Ś5-3 KRZESŁO-W-90-20
Składane
32 zł
2022-07-15 meble
12109 Ś5-3 Szafka medycz
200 zł
2022-07-15 meble
12106 Ś5-3 Krzesło drewniane
brak jednego elementu w oparciu
52 zł

52 zł

2022-07-15 meble
12098 Ś5-3 Krzesło drewniane
52 zł

53 zł

2022-07-15 meble
11777 S2-1 Kardiomonitor
bez modułów
Data produkcji: 2016
2950 zł
2022-07-07 medyczne
11774 S2-1 Łóżko szpitalne

Data produkcji: 2016
4000 zł
2022-07-07 medyczne
11773 S2-1 Łóżko szpitalne

Data produkcji: 2016
4000 zł
2022-07-07 medyczne
11772 S2-1 Łóżko szpitalne

Data produkcji: 2016
4000 zł
2022-07-07 medyczne
11723 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11722 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11721 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11720 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11719 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11718 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11717 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11714 K17-1_A Regał metalowy
Info 2022-06-20 inne
11711 K17-1_B KOZETKA LEKARSKA-W-48-11
270 zł
2022-07-07 medyczne
11708 K17-1_B LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA T.NBVE 60PL-STATYWOWA
340 zł
2022-07-07 medyczne
11692 F ZESTAW DO APARATU ECMO x 13 kompletów
ref.nr. BE.PLS.2050
25000 zł
2022-07-07 medyczne
11642 S2-1 SZAFKA-W-90-68
L81/W60/H87 3 półki
22 zł
2022-07-15 meble
11638 S2-1 SZAFKA MEDYCZNA STOJĄCA
Szafka do przechowywania cewników wysuwane przegrody L61 H215 W58
Data produkcji: 2006r.
672 zł
2022-07-15 meble
11613 S2-1 SZAFKA-W-90-68
L78/W55/H82 zlewozmywak z baterią
67 zł
2022-07-15 meble
11609 S2-1 SZAFKA-W-90-68
L79 H69 W28 2 półki
18 zł
2022-07-15 meble
11605 S2-1 SZAFKA-W-90-68
Stojąca z zbudow zlew i umywalka L121/W55/H82
81 zł
2022-07-15 meble
11597 S2-1 REGAŁ-W-90-141
W90s50g35
14 zł
2022-07-15 meble
11595 S2-1 SZAFKA-wisząca
L 58/H 60/W 33cm
22 zł
2022-07-15 meble
10782 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10780 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10778 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10777 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10774 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10772 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10771 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10769 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10768 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10766 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10764 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10762 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10756 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10753 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10752 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10751 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10750 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10749 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10748 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10747 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10746 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA STOLTER SIMA
130 zł
2022-07-07 medyczne
10745 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10740 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10739 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10738 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10737 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10736 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10735 Ś5-3 Szafka przylozkowa
70 zł
2022-07-07 medyczne
10734 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10731 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
90 zł
2022-07-07 medyczne
10729 Ś5-3 Szafka przylozkowa
65 zł
2022-07-07 medyczne
10728 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10725 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10704 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10703 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65

Data produkcji: /
65 zł
2022-07-07 medyczne
10702 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10701 Ś5-3 Szafka przylozkowa
65 zł
2022-07-07 medyczne
10700 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10684 Ś5-3 szafka przyłóżkowa
90 zł
2022-07-07 medyczne
10678 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10677 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10676 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
65 zł
2022-07-07 medyczne
10675 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65

Data produkcji: ?
70 zł
2022-07-07 medyczne
10670 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
75 zł
2022-07-07 medyczne
10663 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
70 zł
2022-07-07 medyczne
10662 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65

Data produkcji: /
70 zł
2022-07-07 medyczne
10650 Ś5-3 Szafka przylozkowa
120 zł
2022-07-07 medyczne
10646 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
120 zł
2022-07-07 medyczne
10644 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10643 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
120 zł
2022-07-07 medyczne
10640 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
120 zł
2022-07-07 medyczne
10639 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
120 zł
2022-07-07 medyczne
10638 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10636 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10634 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10633 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10629 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10627 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10625 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10618 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10617 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10615 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10613 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
100 zł
2022-07-07 medyczne
10610 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
120 zł
2022-07-07 medyczne
10609 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SIMA PLUS

Data produkcji: 2014
130 zł
2022-07-07 medyczne
10605 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10604 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65

Data produkcji: ?
100 zł
2022-07-07 medyczne
10603 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10600 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10599 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10598 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10597 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10596 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10594 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10593 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10592 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10591 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10590 Ś5-3 Szafka przylozkowa
100 zł
2022-07-07 medyczne
10589 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10588 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10587 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10586 Ś5-3 Szafka przyłóżkowa-P-90-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10584 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10583 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
130 zł
2022-07-07 medyczne
10582 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10581 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10580 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10579 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10578 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10577 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10575 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10574 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10573 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10571 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10570 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10569 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10566 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10559 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10556 Ś5-3 Szafka przylozkowa
100 zł
2022-07-07 medyczne
10555 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10552 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10550 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10549 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10546 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10544 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10542 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10540 Ś5-3 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA-W-48-65
100 zł
2022-07-07 medyczne
10539 S2-1 wozek medyczny
230 zł
2022-07-07 medyczne
10538 S2-1 WÓZEK MEDYCZNY-W-48-33
230 zł
2022-07-07 medyczne
10504 S2-1 Wózek Mobilo-Duo 4S
Wózek z regulowanym blatem
Data produkcji: 2012 r.
280 zł
2022-07-07 medyczne
10451 S2-1 Wozek do przewozenia zwlok
125 zł
2022-07-07 medyczne
9809 S8-2 ZGRZEWARKA do foli GS360

Data produkcji: -
450 zł
2022-07-07 medyczne
9808 S8-2 Inkubator-P-43-249
Inkubator
Data produkcji: .
105 zł
2022-07-07 medyczne
9801 S8-2 AP.RTG PRAKTIX 33-PRZEWOŻNY

Data produkcji: 1996r.
3850 zł
2022-07-07 medyczne
9800 S8-2 Z.RTG VILLA-MERKURY 165 ZDALNIE STEROWANY F.VILLA

Data produkcji: 1993r.
7300 zł
2022-07-07 medyczne
9781 S8-2 STACJONARNY APARAT RTG NOVA Z WYP.

Data produkcji: 2006r.
21000 zł
2022-07-07 medyczne
9773 K15-1 półka wisząca
135/35/45
Info 2022-06-20 inne
9772 K15-1 szafka wisząca
90/37/75
Info 2022-06-20 inne
9771 K15-1 szafka wisząca
90/37/75
Info 2022-06-20 inne
9770 K15-1 szafka wisząca
90/37/75
Info 2022-06-20 inne
9769 K15-1 Regał z nadstawką
50/35/280
Info 2022-06-20 inne
9768 K15-1 Regał z nadstawką
80/40/280
Info 2022-06-20 inne
9767 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
Info 2022-06-20 inne
9766 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
Info 2022-06-20 inne
9765 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
Info 2022-06-20 inne
9764 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
Info 2022-06-20 inne
9763 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
Info 2022-06-20 inne
9762 K15-1 Regał z nadstawką
80/40/285
Info 2022-06-20 inne
9434 Ś16-1 Wózek bemarowy
100 zł
2022-07-13 meble
9221 Ś16-1 STÓŁ-W-90-54
175x85
500 zł
2022-07-13 meble
9219 Ś16-1 STÓŁ-W-90-54
200X65
500 zł
2022-07-13 meble
9217 Ś16-1 Ławka
200 Cm
200 zł
2022-07-13 meble
9215 Ś16-1 Ławka
200
200 zł
2022-07-13 meble
9165 Ś16-1 Szafka wisząca nierdzewna
300 zł
2022-07-13 meble
9163 Ś16-1 Półka nierdzewna
150 zł
2022-07-13 meble
9161 Ś16-1 Półka nierdzewna
100 zł
2022-07-13 meble
9160 Ś16-1 Lada grzewcza z półką szklaną
1000 zł
2022-07-13 meble
9158 Ś16-1 STANOWISKO NEUTRALNE EGN/SV75 SAGI
450 zł
2022-07-13 meble
9153 Ś16-1 Stolik nierdzewny
300 zł
2022-07-13 meble
9145 Ś16-1 Kosz nierdzewny na suche pieczywo
100 zł
2022-07-13 meble
9140 Ś16-1 SYSTEM TRANSPORTU POSIŁKÓW/NEDEPOL/
10000 zł
2022-07-13 meble
9137 Ś16-1 Zlew z młynkiem
młynek niesprawny
300 zł
2022-07-13 meble
9133 Ś16-1 Kruszarka do lodu

Data produkcji: 2012 r.
100 zł
2022-07-13 meble
8901 Ś16-1 KOZETKA LEKARSKA-W-48-11
podajnik na papier
Info 2022-06-20 inne
8891 Ś16-1 KRZESŁA-W-90-20
Info 2022-06-20 inne
8884 Ś16-1 FOTEL-W-90-9
Info 2022-06-20 inne
8879 Ś16-1 Bojler
uszkodzona pokrywa dolna
Info 2022-06-20 inne
8871 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
101/60/85 Umywalka, bateria
Info 2022-06-20 inne
8851 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka wisząca 80/32,5/72
Info 2022-06-20 inne
8839 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka zlewozmywakowa 80/60 wys 86
Info 2022-06-20 inne
8816 S8-1A pompa do materaca
Revita alfa
80 zł
2022-07-07 medyczne
8815 S8-1A pompa do materaca
Revita alfa
80 zł
2022-07-07 medyczne
8810 K21-1 PRZYŚCIENNE KOLUMNY DWURAMIENNE IO

Data produkcji: -
430 zł
2022-07-07 medyczne
8809 K21-1 PRZYŚCIENNE KOLUMNY Z RAMIENIEM PRZEGUBOWYM

Data produkcji: -
430 zł
2022-07-07 medyczne
8743 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LR-03.7 Z ŁAMANYM LEŻEM

Data produkcji: 2007 .r
330 zł
2022-07-07 medyczne
8742 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z BARIERKAMI

Data produkcji: 2007r
110 zł
2022-07-07 medyczne
8741 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z BARIERKAMI

Data produkcji: 2007r
110 zł
2022-07-07 medyczne
8737 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LR-03.7 Z ŁAMANYM LEŻEM

Data produkcji: 2007 r.
330 zł
2022-07-07 medyczne
8736 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z BARIERKAMI

Data produkcji: 2007r
110 zł
2022-07-07 medyczne
8709 K15-1 Krzesło obrotowe
Info 2022-06-20 inne
8681 K15-1 SZAFA-W-90-66
Info 2022-06-20 inne
8679 K15-1 SZAFA-W-90-66
Info 2022-06-20 inne
8678 K15-1 SZAFA-W-90-66
Info 2022-06-20 inne
8677 K15-1 SZAFA-W-90-66
Info 2022-06-20 inne
8650 S2-1 Kopertownica Pitney Bowes Spectrum DI350

Data produkcji: 2012 r.
Info 2022-06-20 inne
8649 S2-1 KOPERTOWNICA SI20600
Info 2022-06-20 inne
8587 K15-1 Biurko
80x140X70
21 zł
2022-07-15 meble
8571 K15-1 Krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
8521 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
35 zł
2022-07-07 medyczne
8520 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
35 zł
2022-07-07 medyczne
8518 K19A-3 Termometr-P-42-1107
35 zł
2022-07-07 medyczne
8517 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY

Data produkcji: 02.2012
35 zł
2022-07-07 medyczne
8516 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
35 zł
2022-07-07 medyczne
8514 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY

Data produkcji: 2011
35 zł
2022-07-07 medyczne
8513 K19A-3 Termometr-P-42-1107
35 zł
2022-07-07 medyczne
8511 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY

Data produkcji: 02.2012
35 zł
2022-07-07 medyczne
8510 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
nie sprzedane od 3lat
35 zł
2022-07-07 medyczne
8509 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
Przecenione.nie sprzedane od 3lat
35 zł
2022-07-07 medyczne
8506 K19A-3 Wózek do przewożenia zwłok

Data produkcji: -
300 zł
2022-07-07 medyczne
8504 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00356

Data produkcji: 2007
1000 zł
2022-07-07 medyczne
8503 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00354

Data produkcji: 2007
1000 zł
2022-07-07 medyczne
8502 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00357

Data produkcji: 2007
1000 zł
2022-07-07 medyczne
8501 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00352

Data produkcji: 2007
1000 zł
2022-07-07 medyczne
8495 K19A-3 Z.DO REJ.OTOAKUSTYCZNEJ EMISJI ŚLIMAKOWEJ
Niekomletny
Data produkcji: 1993r.
200 zł
2022-07-07 medyczne
8492 K19A-3 FOTEL DO DIALIZ TYP FK-01.O/N-565/03
Niesprzedany od 1,5roku
Data produkcji: 2003r
500 zł
2022-07-07 medyczne
8491 K19A-3 SZLIFIERKA SPECJAL.DO NARZĘDZI CHIR.

Data produkcji: -
500 zł
2022-07-07 medyczne
8439 G18-PTU WÓZEK WB012 DO TRANSPORTU BLATÓW Z BLATEM 4-SEGMENTOWYM BL-04.1
Wózek do transportu blatów stłu operacyjnego Famed
Info 2022-05-26 inne
8438 G18-PTU Pistolet pneumat wodny Stockert
Info 2022-05-26 inne
8436 G18-PTU NEGATOSKOP Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI NATĘŻENIA ŚWIATŁA
Info 2022-05-26 inne
8433 G18-PTU SZAFA ZE STALI CHROMOWO NIKLOWEJ/1,20X2,10X0,70/
Info 2022-06-20 inne
8430 G18-1 PODSTAWA STOŁOWA POD MIKROFON MODEL LBC1227

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8429 G18-1 WZMACNIACZ MIKSUJĄCY PLE-ZMA240-UE

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8428 G18-1 ODBIORNIK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO MODEL MW1-RX-F5

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8424 G18-1 REJESTRATOR VIDEONETBOXII

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8423 G18-1 STACJA OPERATORA H5U25EA#AKD

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8422 G18-1 NADAJNIK BEZPRZEWODOWY MW1-LTX-F5

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8421 G18-1 MIKROFON NAGŁOWNY MODEL MW1-HMC

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8420 G18-1 SWITCH SG200-08P

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8419 G18-1 UCHWYT DO MIKROFONU LBC1215

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8418 G18-1 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MW1-HTX-F5

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8417 G18-1 ODBIORNIK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO MW1-ex-F5

Data produkcji: 2014
Info 2022-06-20 inne
8376 K15-1 Szafka stojąca
60x40X80
21 zł
2022-07-15 meble
8360 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
16 zł
2022-07-15 meble
8357 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
16 zł
2022-07-15 meble
8356 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
16 zł
2022-07-15 meble
8355 K15-1 SZAFKA wisząca
73X70x30
16 zł
2022-07-15 meble
8354 K15-1 SZAFKA wisząca
73X70x30
16 zł
2022-07-15 meble
8336 K15-1 szafka wisząca
79X40x30
13 zł
2022-07-15 meble
8335 K15-1 SZAFKA-W-90-68
70X70x30
21 zł
2022-07-15 meble
8333 K15-1 SZAFKA-W-90-68
70X70x30
21 zł
2022-07-15 meble
8324 K15-1 szafka wisząca
60X58x37
21 zł
2022-07-15 meble
8321 K15-1 szafka wisząca
60X58x37
16 zł
2022-07-15 meble
8316 K15-1 Szafka wiszaca
75X55x32
13 zł
2022-07-15 meble
8313 K15-1 Biurko duże
73X196x66
92 zł
2022-07-15 meble
8307 K15-1 szafka wisząca
70X80x34
21 zł
2022-07-15 meble
8306 K15-1 szafka wisząca
70X80X33
21 zł
2022-07-15 meble
8299 K15-1 szafka
60X122x28
21 zł
2022-07-15 meble
8297 K15-1 ZABUDOWA-W-90-182
158 zł
2022-07-15 meble
8272 K15-1 Szafa
100X197x60
Data produkcji: 2011 r.
53 zł
2022-07-15 meble
8235 K15-1 szafa wisząca
167X105X35
23 zł
2022-07-15 meble
8232 K15-1 biurko
76X120x60
32 zł
2022-07-15 meble
8209 K15-1 biurko
76X120x61
32 zł
2022-07-15 meble
8198 K15-1 Krzeslo
11 zł
2022-07-15 meble
8173 K15-1 Szafka stojąca
88X54x40
16 zł
2022-07-15 meble
8165 K15-1 regał
40x217x38
29 zł
2022-07-15 meble
8162 K15-1 szafka wisząca
160x50x42
23 zł
2022-07-15 meble
8158 K15-1 Biurko duże narożne
50 zł
2022-07-15 meble
8140 K15-1 biurko
26 zł
2022-07-15 meble
8120 K15-1 Tablica korkowa
8 zł
2022-07-15 meble
7972 K15-1 szafka
60X40x41
16 zł
2022-07-15 meble
7954 K15-1 SZAFKA-W-90-68
72X97x33
19 zł
2022-07-15 meble
7953 K15-1 Kontener pod biurko
8 zł
2022-07-15 meble
7948 K15-1 Półka wisząca
178x40x30
13 zł
2022-07-15 meble
7946 K15-1 szafka wisząca
73X80x30
19 zł
2022-07-15 meble
7945 K15-1 szafka wisząca
73x80x30
19 zł
2022-07-15 meble
7943 K15-1 SZAFKA-W-90-68
80X100x45
21 zł
2022-07-15 meble
7942 K15-1 Szafa z nadstawką
60X260x54
53 zł
2022-07-15 meble
7941 K15-1 Szafa z nadstawką
74X260x54
53 zł
2022-07-15 meble
7937 K15-1 SZAFA-W-90-66
280X80x60
40 zł
2022-07-15 meble
7933 K15-1 Krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7931 K15-1 SZAFA-W-90-66
280X62x58
40 zł
2022-07-15 meble
7928 K15-1 SZAFA-W-90-66
280X80x58
40 zł
2022-07-15 meble
7927 K15-1 Krzeslo
5 zł
2022-07-15 meble
7925 K15-1 Krzeslo
5 zł
2022-07-15 meble
7923 K15-1 Krzeslo
5 zł
2022-07-15 meble
7922 K15-1 SZAFA-W-90-66
220X110x55
40 zł
2022-07-15 meble
7819 S8-1 pompa z silnikiem i podstawą
PW 4.23.
Info 2022-06-20 inne
7803 S8-1 Szafka stojąca
54X41x26
16 zł
2022-07-15 meble
7798 S8-1 Biurko-P-90-2
26 zł
2022-07-15 meble
7655 S8-1 REGAŁ-W-90-141
250X60x36
32 zł
2022-07-15 meble
7653 S8-1 REGAŁ-W-90-141
250x60x36
32 zł
2022-07-15 meble
7648 S8-1 krzesło składane
13 zł
2022-07-15 meble
7620 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7612 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7610 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7595 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
7579 S8-1 krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
7573 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
7551 S8-1 Krzesło-E-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7550 S8-1 krzeslo tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
7548 S8-1 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
7544 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7541 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7538 S8-1 Krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
7537 S8-1 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
7533 S8-1 Krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
7528 S8-1 Stół-P-90-59
70x120x80
39 zł
2022-07-15 meble
7470 S8-1 Stół-P-90-59
70X120x80
39 zł
2022-07-15 meble
7469 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7468 S8-1 krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
7465 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7459 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7450 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7449 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7448 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7447 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7445 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7444 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
7442 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7441 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7440 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7439 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7437 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7429 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7427 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7424 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7423 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7421 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7420 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7418 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7417 S8-1 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
7381 S8-1 Stół-P-90-59
75x340x100
113 zł
2022-07-15 meble
7376 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7374 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7372 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7371 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7342 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7340 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7299 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7296 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7280 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7279 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7261 S8-1 Szafka stojąca
110X84x36
16 zł
2022-07-15 meble
7254 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7245 S8-1 Szafa-P-90-66
185X120x50
32 zł
2022-07-15 meble
7238 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7235 S8-1 Ława
70X155x75
16 zł
2022-07-15 meble
7233 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7230 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
7225 S8-1 Szafka stojąca
73X126x46
20 zł
2022-07-15 meble
7223 S8-1 Regał wiszący
60X82x21
6 zł
2022-07-15 meble
7216 S8-1 Taboret-P-90-82
6 zł
2022-07-15 meble
7206 S8-1 Krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
7178 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
7177 S8-1 Regał wiszący
68X180x29
13 zł
2022-07-15 meble
7171 S8-1 Regał wiszący
68X180x29
13 zł
2022-07-15 meble
7169 S8-1 Regał wiszący
68x170x30
13 zł
2022-07-15 meble
7158 S8-1 Szafka stojąca
220X77x29
32 zł
2022-07-15 meble
7154 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7152 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
7116 S8-1 Szafa ubraniowa
210X77x57
39 zł
2022-07-15 meble
7093 S8-1 SZAFA WNĘKOWA
300X58x80
Data produkcji: 2011r
32 zł
2022-07-15 meble
7092 S8-1 SZAFA
300X58x80
Data produkcji: 2011r
32 zł
2022-07-15 meble
7090 S8-1 SZAFA WNĘKOWA
300x58x80
Data produkcji: 2011r
32 zł
2022-07-15 meble
7086 S8-1 Szafka stojąca
157X78x30
20 zł
2022-07-15 meble
7085 S8-1 Szafka stojąca
157X78x30
20 zł
2022-07-15 meble
7081 S8-1 Nadstawka nad szafką
105X78x30
20 zł
2022-07-15 meble
7076 S8-1 Nadstawka nad szafką
105X78x30
20 zł
2022-07-15 meble
7052 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
7047 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
7005 S8-1 Stół-P-90-59
75X160x70
32 zł
2022-07-15 meble
6985 S8-1 Szafa-P-90-66
124X140X43
39 zł
2022-07-15 meble
6984 S8-1 Skrzynia-E-90-73
26 zł
2022-07-15 meble
6981 S8-1 Szafa-P-90-66
200X89X37
39 zł
2022-07-15 meble
6980 S8-1 Krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6979 S8-1 Szafa-P-90-66
200X65X44
32 zł
2022-07-15 meble
6974 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6923 S8-1 szafa
190X80x40
32 zł
2022-07-15 meble
6922 S8-1 krzeslo tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
6913 S8-1 Szafa stojąca
118x80x40
23 zł
2022-07-15 meble
6907 S8-1 Szafa stojąca
155X80X40
32 zł
2022-07-15 meble
6906 S8-1 Szafa stojąca
190x80x40
32 zł
2022-07-15 meble
6903 S8-1 Krzesło skaj
16 zł
2022-07-15 meble
6902 S8-1 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
6893 S8-1 Szafka na kółkach
59x30x50
16 zł
2022-07-15 meble
6878 S8-1 Nadstawka nad szafką
40X158
13 zł
2022-07-15 meble
6871 S8-1 Nadstawka nad szafką
40X158
13 zł
2022-07-15 meble
6863 S8-1 Szafa stojąca
260x80x40
39 zł
2022-07-15 meble
6826 S8-1 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6780 S8-1 Krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
6771 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
6759 S8-1 Szafki wiszące
105X120x55
23 zł
2022-07-15 meble
6717 S8-1 krzesło składane
13 zł
2022-07-15 meble
6682 S8-1 szafa
200X85
32 zł
2022-07-15 meble
6653 S8-1 Stolik
68X68
39 zł
2022-07-15 meble
6631 S8-1 szafka wisząca
60x60
20 zł
2022-07-15 meble
6629 S8-1 SZAFKA wisząca
90X80x35
26 zł
2022-07-15 meble
6627 S8-1 szafka wisząca
60X60
20 zł
2022-07-15 meble
6618 S8-1 szafka wisząca
60X60
20 zł
2022-07-15 meble
6617 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
6611 S8-1 Szafka
40X80x50
16 zł
2022-07-15 meble
6610 S8-1 Szafka
60X80x50
20 zł
2022-07-15 meble
6609 S8-1 SZAFKA wisząca
70X70x30
23 zł
2022-07-15 meble
6608 S8-1 szafa
220X110
39 zł
2022-07-15 meble
6607 S8-1 SZAFKA wisząca
60X70x30
23 zł
2022-07-15 meble
6571 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
6553 S8-2 szafka wisząca
70X80
26 zł
2022-07-15 meble
6548 S8-2 Szafka stojąca
82x50x45
26 zł
2022-07-15 meble
6546 S8-2 SZAFA-W-90-66
205X80
49 zł
2022-07-15 meble
6537 S8-2 REGAŁ-W-90-141
75X200x36
39 zł
2022-07-15 meble
6531 S8-2 Krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6529 S8-2 Krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6521 S8-2 szafka wisząca
80X80
20 zł
2022-07-15 meble
6516 S8-2 szafka wisząca
80X80
20 zł
2022-07-15 meble
6514 S8-2 Szafka wiszaca
80X80
20 zł
2022-07-15 meble
6508 S8-2 Stół-P-90-59
120X80
32 zł
2022-07-15 meble
6504 S8-2 SZAFKA-W-90-68
75X70x32
26 zł
2022-07-15 meble
6502 S8-2 SZAFKA-W-90-68
75X70x32
26 zł
2022-07-15 meble
6493 S8-2 Szafka pod zlew
88X83x57
32 zł
2022-07-15 meble
6492 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6491 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6489 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6488 S8-2 Szafka pod zlew
70X82x58
32 zł
2022-07-15 meble
6476 S8-2 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
6463 S8-2 SZAFKA wisząca
94X74x36
26 zł
2022-07-15 meble
6451 S8-2 tablica korkowa
100X60
6 zł
2022-07-15 meble
6425 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6423 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6421 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6420 S8-1 Szafa metalowa-P-90-67
Info 2022-06-20 inne
6418 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6416 S8-2 krzesło tapicerowane
20 zł
2022-07-15 meble
6413 S8-2 Stolik
32 zł
2022-07-15 meble
6411 S8-2 Stolik
32 zł
2022-07-15 meble
6410 S8-1 Szafa metalowa ubraniowa
Info30 zł 2022-06-20 inne
6398 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6392 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6386 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6383 S8-2 Tablica korkowa
13 zł
2022-07-15 meble
6380 S8-2 Krzesło skaj
20 zł
2022-07-15 meble
6375 S8-2 Krzesło obrotowe
10 zł
2022-07-15 meble
6363 S8-2 Krzesło obrotowe skaj
16 zł
2022-07-15 meble
6362 S8-2 półeczka
6 zł
2022-07-15 meble
6358 S8-2 Półka wisząca
13 zł
2022-07-15 meble
6346 S8-2 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
6342 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6341 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6330 S8-2 Ława-E-90-165
100X60x54
16 zł
2022-07-15 meble
6307 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6305 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6302 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6301 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6294 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6292 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6290 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6289 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6287 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6285 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6284 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6273 S8-2 Podnóżek
5 zł
2022-07-15 meble
6259 S8-2 Szafa-P-90-66
240X74x66
39 zł
2022-07-15 meble
6257 S8-2 Szafa ubraniowa
32 zł
2022-07-15 meble
6255 S8-2 Szafa ubraniowa
39 zł
2022-07-15 meble
6254 S8-2 Szafa ubraniowa
29 zł
2022-07-15 meble
6249 S8-2 Szafka-P-90-68
90X70x30
20 zł
2022-07-15 meble
6245 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6237 S8-2 krzesło tapicerowane
16 zł
2022-07-15 meble
6223 S8-2 szafka wisząca
20 zł
2022-07-15 meble
6220 S8-2 szafka wisząca
20 zł
2022-07-15 meble
6218 S8-2 szafka wisząca
20 zł
2022-07-15 meble
6215 S8-1 Szafa metalowa ubraniowa
Info 2022-06-20 inne
6204 S8-2 Krzesło obrotowe
20 zł
2022-07-15 meble
6203 S8-1 Szafa metalowa ubraniowa
Info 2022-06-20 inne
6197 S8-1 Szafa metalowa ubraniowa
Info 2022-06-20 inne
6189 S8-2 Krzesło-P-90-20
20 zł
2022-07-15 meble
6178 S8-2 kardiomonitor centraoa monitorujaca
450 zł
2022-07-07 medyczne
6149 S8-2 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
6130 S8-2 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
6127 S8-2 krzesło tapicerowane
13 zł
2022-07-15 meble
6117 S8-2 Krzesło-P-90-20
13 zł
2022-07-15 meble
6108 S8-2 KONTENEREK DO BIURKA
16 zł
2022-07-15 meble
6083 S8-2 Biurko
32 zł
2022-07-15 meble
6073 S8-2 Szafka stojąca
6 zł
2022-07-15 meble
6046 S8-2 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ALFA

Data produkcji: 2017
90 zł
2022-07-07 medyczne
6029 S8-2 Ekg btl
800 zł
2022-07-07 medyczne
6018 S8-2 Centrala monitorująca FX 3000C z wyposażeniem

Data produkcji: 2014
680 zł
2022-07-07 medyczne
5995 S8-2 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Data produkcji: 2017
100 zł
2022-07-07 medyczne
5993 S8-2 MATERAC

Data produkcji: 2018
110 zł
2022-07-07 medyczne
5958 S8-2 WÓZEK ZABIEGOWY Z WYP.PT5550 MERIVARA

Data produkcji: -
130 zł
2022-07-07 medyczne
5952 S8-2 WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHOR./PORĘCZ,WIESZ.KROPL/
130 zł
2022-07-07 medyczne
5931 S8-2 SYS.P.PULSACJI.WEWN.AORTALN.ABBOT

Data produkcji: 1999r.
1900 zł
2022-07-07 medyczne
5924 S8-2 Materac przeciwodleżynowy Virtuoso
Pompa uszkodzona
Data produkcji: 2013 r .
150 zł
2022-07-07 medyczne
5896 S8-2 Tablica korkowa
16 zł
2022-07-15 meble
5893 S8-2 Półka wisząca
174X30x26
16 zł
2022-07-15 meble
5891 S8-2 stół
80X70x80
39 zł
2022-07-15 meble
5871 S8-2 Stolik-P-90-54
80X70x80
39 zł
2022-07-15 meble
5848 S8-2 Ława-E-90-165
13 zł
2022-07-15 meble
5833 S8-2 szafka wisząca
20 zł
2022-07-15 meble
5818 S8-2 szafka na klucze
13 zł
2022-07-15 meble
5811 S8-2 tablica korkowa
90X60
6 zł
2022-07-15 meble
5802 S8-2 Kontener do biurka-P-90-248
13 zł
2022-07-15 meble
5785 S8-2 Stolik-P-90-54
80X70x80
39 zł
2022-07-15 meble
5768 S8-2 Stolik-P-90-54
70X65x50
16 zł
2022-07-15 meble
5765 S8-2 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
5764 S8-2 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
5760 S8-2 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
5755 S8-2 Krzesło-P-90-20
16 zł
2022-07-15 meble
5752 S8-2 Krzesło-P-90-20
16 zł