NSSU logo
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy składniki majątku trwałego, które w związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeznaczone są do zbycia. Sprzedaż prowadzona jest na zasadach licytacji. Najwyższa oferta, złożona w wyznaczonym na tablicy terminie wygrywa. W przypadku ofert o tej samej wartości, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że nabywca ma prawo do zapoznania się ze stanem technicznym oraz prawnym sprzętu. W celu złożenia oferty należy kliknąć przycisk „LICYTUJ”. Oferowana kwota musi być zaokrąglona do pełnych złotych. Na wskazany e-mail zostanie wysłany link potwierdzający złożenie oferty, dopiero jego kliknięcie spowoduje złożenie oferty. Najwyższa oferta widoczna jest w dedykowanej kolumnie. O przelicytowaniu, będą Państwo również informowani drogą mailową. Termin składania ofert upływa o godzinie 18:00, dnia wskazanego w kolumnie „Termin składania ofert”. Przed złożeniem oferty zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym licytowanego obiektu. W przypadku braku potwierdzenia deklarowanej kwoty w przeciągu 7-dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, oferta zostaje anulowana. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz odbiór sprzętu, będzie możliwe w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu e-mail sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Demontaż i załadunek zakupionego sprzętu, leży po stronie kupującego. Odbiór sprzętu następuje po dokonaniu wpłaty oraz podpisaniu umowy sprzedaży. Czas sporządzenia umowy sprzedaży może wynieść do 3 tygodni od dnia potwierdzenia zakupu obiektu. W uzasadnionych przypadkach, Szpital zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji.
Z chwilą kliknięcia przycisku „LICYTUJ” potwierdzają Państwo, że zapoznali się z umieszczoną poniżej informacją dotyczącą danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17. Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Numer obiektu Budynek Opis obiektu ZdjęciaCena wywoławczaNajwyższa ofertaTermin składania ofertTyp obiektu
13487 B3 Stół konferencyjny
3 metry x 1,5 metra
Info85 zł 2024-04-15 meble
13469 B3-1_E STÓŁ
70 zł
2024-04-24 inne
13468 B3-1_E APTECZKA-W-48-44
Głębokość 20 cm Szerokość 60 cm Wysokość 60 cm
Data produkcji: .
80 zł
2024-04-24 inne
13467 B3-1_E APTECZKA-W-48-44
Głębokość 20 cm Szerokość 60 cm Wysokość 60 cm
Data produkcji: .
80 zł
2024-04-24 inne
13466 B3-1_E APTECZKA-W-48-44
Głębokość 20 cm Szerokość 60 cm Wysokość 60 cm
Data produkcji: .
80 zł
2024-04-24 inne
13465 B3-1_E APTECZKA-W-48-44
Głębokość 20 cm Szerokość 60 cm Wysokość 60 cm
Data produkcji: .
80 zł
2024-04-24 inne
13464 B3-1_E APTECZKA-W-48-44
Głębokość 20 cm Szerokość 60 cm Wysokość 60 cm
Data produkcji: .
80 zł
2024-04-24 inne
13463 B3-1_E APTECZKA-W-48-44
Głębokość 20 cm Szerokość 60 cm Wysokość 60 cm
Data produkcji: .
80 zł
2024-04-24 inne
13453 K38-1 Ssak New Hospivac 350 Full
Rok: 2017
Data produkcji: 2017
600 zł
2024-04-24 medyczne
13452 K38-1 Ssak elektryczny 350 FS 2
Rok: 2017
Data produkcji: 2017
600 zł
2024-04-24 medyczne
13451 K38-1 Ssak elektryczny 350 FS 2
Rok: 2017
Data produkcji: 2017
600 zł
2024-04-24 medyczne
13450 K38-1 Ssak elektryczny 350 FS 2
Rok: 2017
Data produkcji: 2017
600 zł
2024-04-24 medyczne
13449 K50-1A Łóżko wielofunkcyjne SICURO - PESA

Data produkcji: 2013 r .
40 zł
2024-04-24 medyczne
13446 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
50 zł
2024-04-24 medyczne
13445 K50-1A Materac
50 zł
2024-04-24 medyczne
13444 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13443 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13442 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
50 zł
2024-04-24 medyczne
13441 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13440 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13439 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13438 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13437 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13436 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne
40 zł
2024-04-24 medyczne
13435 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13434 K50-1A WYPOSAŻENIE DODATKOWE-W-48-00
10 zł
2024-04-24 medyczne
13433 K50-1A WYPOSAŻENIE DODATKOWE-W-48-00
10 zł
2024-04-24 medyczne
13432 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE

Data produkcji: 2018
300 zł
2024-04-24 medyczne
13430 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE

Data produkcji: 2017
300 zł
2024-04-24 medyczne
13429 K50-1A MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
10 zł
2024-04-24 medyczne
13428 K50-1A MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
10 zł
2024-04-24 medyczne
13427 K50-1A MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
10 zł
2024-04-24 medyczne
13426 K50-1A MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
10 zł
2024-04-24 medyczne
13425 K50-1A MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
10 zł
2024-04-24 medyczne
13424 K50-1A MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
10 zł
2024-04-24 medyczne
13423 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE WIELOPOZYCYJNE STEROWANE PILOTEM 4-SEGMENTOWE

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13422 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE WIELOPOZYCYJNE STEROWANE PILOTEM 4-SEGMENTOWE

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13421 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE 2-SEGMENTOWE

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13420 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE 2-SEGMENTOWE

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13419 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE 2-SEGMENTOWE

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13418 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE 2-SEGMENTOWE

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13417 K50-1A WIELOPOZYCYJNE ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI Z PRZECHYŁAMI BOCZNYMI

Data produkcji: 2014
300 zł
2024-04-24 medyczne
13416 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
13415 K50-1A Łóżko szpitalne-P-48-229

Data produkcji: .
40 zł
2024-04-24 medyczne
13409 K50-1A Łózko szpitalne Novera 3A

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13408 K50-1A Łózko szpitalne Novera 3A

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13407 K50-1A Łózko szpitalne Novera 3A

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13406 K50-1A Łózko szpitalne Novera 3A

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13405 K50-1A Łózko szpitalne Novera 3A

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13402 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13399 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13398 K50-1A Łóżko rehabilitacyjne

Data produkcji: 2012 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
13393 K50-1A ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM TYP ZP-01.5

Data produkcji: -
40 zł
2024-04-24 medyczne
13392 K50-1A ŁÓŻKO REHABILITACYJNE X45D

Data produkcji: 2004
40 zł
2024-04-24 medyczne
13388 K50-1A Materac

Data produkcji: 2016
40 zł
2024-04-24 medyczne
13386 K50-1A Materac

Data produkcji: 2016
300 zł
2024-04-24 medyczne
13385 K38-1 PULSOKSYMETR
RADICAL 7. 2013 r.
Data produkcji: 2013
400 zł
2024-04-24 medyczne
13384 K38-1 Myjnia Dezynfektor Getinge FD 1610
Rok: 2014
Data produkcji: 2014 r.
700 zł
2024-04-24 medyczne
13359 K19C-1 Waga osobowa
6 lat eksploatacji
Data produkcji: 2017
100 zł
2024-04-24 medyczne
13358 K19C-1 Parapodium dynamiczno-statyczne

Data produkcji: 2009
600 zł
2024-04-24 medyczne
13357 K19C-1 Barco LCD sensor
sensor do monitorów LCD .okres eksploatacji wiek ok. 10 lat .
Data produkcji: 2012
100 zł
2024-04-24 medyczne
13356 K19C-1 CZUJNIK BARCO LCD SENSOR Zestaw kalibracyjny dloa monitorów medycznych S/N 101142093
sensor do badania monitorów LCD . okres eksploatacji ok. 10 lat.
100 zł
2024-04-24 medyczne
13355 K19C-1 Mikroskop stemi sv6
Mikroskop stereo CARL ZEISS
1000 zł
2024-04-24 medyczne
13354 K19C-1 Waga
100 zł
2024-04-24 medyczne
13353 K19C-1 WAGA ELEKTRONICZNA OSOBOWA WPT-150.0
rok prod 2006
Data produkcji: BRAK
50 zł
2024-04-24 medyczne
13342 K17-1_B Biurko
160/63/76
Info 2024-04-15 meble
13335 K17-1_B Szafka
Info 2024-04-15 meble
13332 K17-1_B Kontenerek
Info 2024-04-15 meble
13331 K17-1_B Kontenerek
49/45/65
Info 2024-04-15 meble
13328 K17-1_B Regał
80/41/186
Info 2024-04-15 meble
13327 K17-1_B Szafa
90/42/200 4p
Info 2024-04-15 meble
13321 K19C-1 Kaseta RTG

Data produkcji: 2020
700 zł
2024-04-24 medyczne
13319 K17-1_C UPS EATON 9155-10-N-26-64x9Ah-MBS
30/65/122 13319
Data produkcji: -
2100 zł
2024-04-24 inne
13318 K17-1_C UPS EATON 9155

Data produkcji: -
2200 zł
2024-04-24 inne
13317 K17-1_B Szafka "Pol Lab"
Szafka pod sprzęt laboratoryjny 70/63/43 Profil stalowy, kola
Info 2024-04-15 meble
13304 K17-1_B Stolik
120/70/75 cm
Info 2024-04-15 meble
13302 K17-1_B Szafka
80/60/85 cm 2 półki
Info 2024-04-15 meble
13301 K17-1_B stolik
80/100/74 cm
Info 2024-04-15 meble
13300 K17-1_B Szaf
40/67/88 cm brak półki
Info 2024-04-15 meble
13298 K17-1_B Kontener na komputer
28/50/64 cm na kółkach
Info 2024-04-15 meble
13297 K17-1_B SZAFKA-W-90-68
90/40/75 cm
Info 2024-04-15 meble
13274 K50-1A MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
Sprawny
Data produkcji: 2017
40 zł
2024-04-24 medyczne
13252 K19B-2 APARAT RTG-PRZYŁÓŻKOWY BASIC 100-30

Data produkcji: 2009 r.
700 zł
2024-04-24 medyczne
13246 K17-1_A Szafka stojąca
85/60/84 cm 1 półka
Info 2024-04-15 meble
13244 K17-1_A Szafka stojąca
35/52/72 cm
Info 2024-04-15 meble
13243 K17-1_A Szafka Alvo
68/57/60
Info 2024-04-15 meble
13242 K17-1_A Szafka Alvo
88/40/60
Info 2024-04-15 meble
13206 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13205 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13204 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13203 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13202 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13201 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13200 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13199 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13198 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13197 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13196 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13195 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13194 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13193 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13192 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13191 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13190 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13189 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13188 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13187 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13186 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13185 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13184 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13183 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13182 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13181 B3 KRZESŁO-W-90-20
krzesło "Ryszard"
Info 2024-04-15 meble
13180 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13179 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13178 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13177 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13176 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13175 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13174 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13173 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13172 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13171 B3 krzesło plastikowe
Info 2024-04-15 meble
13170 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13169 B3 krzesło plastikowe
Info 2024-04-15 meble
13168 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13167 B3 krzesło plastikowe
Info 2024-04-15 meble
13166 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13165 B3 krzesło plastikowe
Info 2024-04-15 meble
13164 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13163 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13162 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13161 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13160 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13159 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13158 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13157 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13156 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13155 B3 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13150 K17-1_C szafka met
60/21/60 cm
Info 2024-04-15 meble
13149 K17-1_C OBCINARKA IDEAL 1058

Data produkcji: /
Info 2024-04-15 meble
13148 K17-1_C GILOTYNA RC 380C-PLUSAR 15C

Data produkcji: --
Info 2024-04-15 meble
13147 K17-1_C Gablota NOBO z przesuwanymi drzwiami
207/6/106 cm
Data produkcji: -
Info 2024-04-15 meble
13146 K17-1_C szafa ubra
55/42/222 cm
Info 2024-04-15 meble
13145 K17-1_C szafka
41/67/88 cm
Info 2024-04-15 meble
13142 K17-1_C Szafka
130/39120 cm
Info 2024-04-15 meble
13139 K17-1_C Krzesło ISO plastikowe
Info 2024-04-15 meble
13134 K17-1_C Krzesło ISO plastikowe
Info 2024-04-15 meble
13133 K17-1_C Krzesło ISO tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13132 K17-1_C Krzesło ISO tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13115 K19B-2 Kardiomonitor

Data produkcji: 2017
300 zł
2024-04-24 medyczne
13114 K19B-2 KARDIOMONITOR FX2000MD z wyposażeniem nr.2442
+ stojak
Data produkcji: 2008r.
50 zł
2024-04-24 medyczne
13111 K19B-2 Centrala monitorująca ( z ekranem dotykowym 19

Data produkcji: 2014
100 zł
2024-04-24 medyczne
13110 K19B-2 Defibrylator

Data produkcji: 2017
400 zł
2024-04-24 medyczne
13108 K19B-2 Kardiomoniror modułowy FX 3000MD/ 19

Data produkcji: 2014
250 zł
2024-04-24 medyczne
13107 K19B-2 Kardiomoniror modułowy FX 3000MD/ 19

Data produkcji: 2014
250 zł
2024-04-24 medyczne
13106 K19B-2 Kardiomoniror modułowy FX 3000MD/ 19

Data produkcji: 2014
250 zł
2024-04-24 medyczne
13105 K19B-2 KARDIOMONITOR FX2000MD z przystawkami

Data produkcji: 2008 r.
100 zł
2024-04-24 medyczne
13104 K19B-2 KARDIOMONITOR FX2000 MD+ STOJAK JEZDNY

Data produkcji: 2007r.
100 zł
2024-04-24 medyczne
13101 K19B-2 Spirometr
+drukarka
Data produkcji: 2020
300 zł
2024-04-24 medyczne
13094 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
80 zł
2024-04-24 inne
13084 K17-1_C SZAFA-W-90-66
Info 2024-04-15 meble
13079 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13078 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13077 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13076 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13075 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13074 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13073 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13072 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm uszkodzenia
Info 2024-04-15 meble
13071 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm uszkodzenia
Info 2024-04-15 meble
13070 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13069 K17-1_C SZAFA-W-90-66
80/50/180 cm
Info 2024-04-15 meble
13067 K17-1_C SZAFA-W-90-66
120/49/194 cm
Info90 zł 2024-04-15 meble
13066 K17-1_C SZAFA-W-90-66
120/49/194 cm
Info90 zł 2024-04-15 meble
13065 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13064 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13061 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13060 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13059 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13057 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13056 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13053 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13052 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13051 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13050 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13049 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13044 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13042 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13041 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13040 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
13039 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13038 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13037 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13035 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13031 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13030 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13028 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13027 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13025 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło drewniane tapicerowane, podłokietniki
Info 2024-04-15 meble
13024 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Info 2024-04-15 meble
13023 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13022 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13021 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13020 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13018 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13017 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13011 K17-1_C krzesło ISO plastikowe
zmywalne
Info 2024-04-15 meble
13009 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13008 K17-1_C taboret obrotowy
Info 2024-04-15 meble
13007 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13005 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13001 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
13000 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12999 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12997 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12996 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12995 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12994 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12992 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12991 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12990 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12989 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12988 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12985 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12984 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Sklejka
Info 2024-04-15 meble
12983 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12982 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12981 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12980 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12979 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12977 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12976 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12975 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12974 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12973 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12972 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12971 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12970 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12969 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Fameg
Info 2024-04-15 meble
12965 K17-1_A Fotel biurowy
zmywalny
Info 2024-04-15 meble
12963 K17-1_A Krzesło sklejka
BRAK KODU
Info 2024-04-15 meble
12962 K17-1_A Krzesło sklejka
Info 2024-04-15 meble
12958 K17-1_A TELEWIZOR-W-30-19
LG
Info 2024-04-15 meble
12950 K17-1_A Krzesło sklejka
Info 2024-04-15 meble
12945 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
120/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12944 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
120/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12935 K17-1_A FOTEL-W-90-9
Tapicerowany zmywalny
Info 2024-04-15 meble
12925 K17-1_A Zestaw szafek
szafki stojące: 80/58/86cm 60/58/86 cm szafki wiszące: 80/35/60 cm szt. 2 kod kreskowy 0000072865, 0000072866 blat 230/60 cm umywalka z baterią
Info 2024-04-15 meble
12922 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
90/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12920 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12919 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12918 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12916 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12915 K17-1_A Szafka 0000072877
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12913 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12912 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12909 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
105/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12908 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
120/35/40 cm
Info 2024-04-15 meble
12896 K17-1_A STÓŁ-W-90-54
278/100/77 cm
Info 2024-04-15 meble
12887 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
100/35/180 cm
Info 2024-04-15 meble
12885 K17-1_A SZAFKA-W-90-68
100/45/180 cm (przepust na kable w prawej ściance)
Info 2024-04-15 meble
12876 K17-1_A taboret obrotowy
Info 2024-04-15 meble
12873 K17-1_A TELEWIZOR LG LED +UCHWYT

Data produkcji: 2014
Info 2024-04-15 meble
12865 K17-1_A TABORET-W-90-82
Obrotowy
Info 2024-04-15 meble
12859 K17-1_A KRZESŁO-W-90-20
Taboret medyczny obrotowy
Info 2024-04-15 meble
12851 K17-1_A ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH
1X100 1x60 wys 60 gl 35 102x64 wys87 gl 55 zlew umywalka
Data produkcji: 2014
Info 2024-04-15 meble
12840 K17-1_C krzesło ISO tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
12837 K17-1_C krzesło ISO plastikowe
Info 2024-04-15 meble
12830 K17-1_C krzesło ISO tapicerowane
zmywalne
Info 2024-04-15 meble
12826 K17-1_C KOZETKA LEKARSKA-W-48-11
Info 2024-04-15 meble
12825 K17-1_C Regał120/30/74 cm
Info 2024-04-15 meble
12822 K17-1_C krzesło ISO tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
12821 K17-1_C KRZESŁO-W-90-20
Krzesło ISO tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
12818 K17-1_C krzesło ISO tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
12813 K17-1_C krzesło ISO plastikowe
Info 2024-04-15 meble
12809 K17-1_C WCIĄGNIK ŁANCUCHOWY
Wciągnik elektryczny łańcuchowy typ B102M 0,5 tony rok produkcji 1998 SPRAWNY
Data produkcji: 1998r.
Info 2024-04-15 meble
12804 K17-1_C krzesło ISO plastikowe
Info 2024-04-15 meble
12795 K17-1_C SZAFKA-W-90-68
60/34/100 cm 3 półki
Info 2024-04-15 meble
12774 K19A-2 SYSTEM DO OBRAZOWANIA ŻELI
300 zł
2024-04-24 medyczne
12758 K19A-2 Defibrylator

Data produkcji: 2016 r.
300 zł
2024-04-24 medyczne
12756 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
300 zł
2024-04-24 medyczne
12755 K19A-2 DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
300 zł
2024-04-24 medyczne
12751 K19B-2 Przewoźny ap. rtg ITALRAY

Data produkcji: 2009r.
1000 zł
2024-04-24 medyczne
12750 K19B-1 PRZEWOŻNY APARAT RTG

Data produkcji: 2009r.
1000 zł
2024-04-24 medyczne
12744 Ś10-1 Łóżko szpitalne-P-48-229

Data produkcji: .
30 zł
2024-04-24 medyczne
12732 Ś10-1 WIRÓWKA SIGMA LABORZENTRIFUG Z ROTOREM

Data produkcji: /
700 zł
2024-04-24 medyczne
12701 K17-1_A WIRÓWKA STOŁOWA MP-350

Data produkcji: .
100 zł
2024-04-24 medyczne
12678 K17-1_A KRZESŁO/FOTEL MEDYCZNY-W-48-12
Info 2024-04-15 meble
12651 B3-1_D APARAT DO EKG BTL-08MD

Data produkcji: 2008r.
100 zł
2024-04-24 medyczne
12590 B3-1_D Myjka ultradżwiękowa

Data produkcji: 2012 r.
700 zł
2024-04-24 medyczne
12523 K17-1_A krzesło plastikowe
siedzisko plastikowe
Info 2024-04-15 meble
12447 K17-1_A krzesło
siedzisko plastikowe
Info 2024-04-15 meble
12393 B3-1_D APARAT PRZYŁÓŻKOWY RTG BASIC TYP100-30

Data produkcji: 2006 r.
200 zł
2024-04-24 medyczne
12387 B3-1_D Lozko szpitalne elektryczne
30 zł
2024-04-24 medyczne
12357 Ś10-1 Monitor Funkcji Życiowych

Data produkcji: 2017
300 zł
2024-04-24 medyczne
12330 K50-1A ELEKTROKARDIOGRAF

Data produkcji: 2013
450 zł
2024-04-24 medyczne
12322 K50-1A Defibrylator

Data produkcji: 2012 r.
500 zł
2024-04-24 medyczne
12321 K50-1A DEFIBRYLATOR DEFIMAX BIPHASIC

Data produkcji: 2009r.
500 zł
2024-04-24 medyczne
12320 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013 r.
500 zł
2024-04-24 medyczne
12319 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
500 zł
2024-04-24 medyczne
12318 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
500 zł
2024-04-24 medyczne
12292 B3-1_D STERYLIZATOR PAROWY- STERIVAP 636-1ED
Plus uzdatniacz
Data produkcji: 2009r
1000 zł
2024-04-24 medyczne
12282 K50-1A RESPIRATOR E360 Z WÓZKIEM N07361011600

Data produkcji: 2007
400 zł
2024-04-24 medyczne
12281 K50-1A RESPIRATOR E-360 Z WÓZKIEM N07360811421z MONITOREM LCD NEC

Data produkcji: 2007
300 zł
2024-04-24 medyczne
12279 K50-1A Szafa do endoskopów

Data produkcji: 2013
2000 zł
2024-04-24 medyczne
12274 K50-1A RESPIRATOR E-360 Z WÓZKIEM
Uszkodzony stojak
Data produkcji: 2007 r.
400 zł
2024-04-24 medyczne
12272 K50-1A RESPIRATOR NEWPORT E 360

Data produkcji: 2008
250 zł
2024-04-24 medyczne
12267 K50-1A Defibrylator Defimax
Zacina sie pokretlo
Data produkcji: 2009r.
300 zł
2024-04-24 medyczne
12247 K50-1A MONITOR DO CIĄGŁYCH POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH
Brak osprzetu
Data produkcji: 2013
2500 zł
2024-04-24 medyczne
12242 K50-1A RESPIRATOR VELA MODEL COMPREHENSIVE NF.AGT04236

Data produkcji: 2006
200 zł
2024-04-24 medyczne
12209 Ś5-3 Mieszalnik do produkcji koncentratu

Data produkcji: 2015 r.
Info 2024-04-15 meble
12042 K19A-1 SZAFA NA DOKUMENTY
54,5/40,5/219 6 półek
Data produkcji: 2014
Info 2024-04-15 meble
11923 K19A-1 Taboret
Info 2024-04-15 meble
11777 S2-1 Kardiomonitor
bez modułów
Data produkcji: 2016
300 zł
2024-04-24 medyczne
11757 B3-1_D TRANSILUMINATOR TFM-26V 25W 302 nm 21x26

Data produkcji: .
40 zł
2024-04-24 medyczne
11750 B3-1_D FOTEL GINEKOLOGICZNY F-3-21

Data produkcji: 2009
100 zł
2024-04-24 medyczne
11744 B3-1_D Cykloergometr

Data produkcji: 2017
100 zł
2024-04-24 medyczne
11743 B3-1_D Cykloergometr

Data produkcji: 2017
100 zł
2024-04-24 medyczne
11741 B3-1_D Cykloergometr

Data produkcji: 2017
100 zł
2024-04-24 medyczne
11737 B3-1_D Bieżnia

Data produkcji: 2017
300 zł
2024-04-24 medyczne
11584 B3-1_D MATERAC

Data produkcji: 2017
10 zł

10 zł

2024-04-24 medyczne
11554 Ś10-1 Szafa
140X205x52
Info 2024-04-15 meble
11553 Ś10-1 Szafa
140X205x52
Info 2024-04-15 meble
11551 Ś10-1 Szafa
140x205x52
Info 2024-04-15 meble
11550 Ś10-1 Szafa
134X205x52
Info 2024-04-15 meble
11548 Ś10-1 Szafa
106X140x56
Info 2024-04-15 meble
11547 Ś10-1 Szafa
205X140x56
Info 2024-04-15 meble
11546 Ś10-1 Szafa
205X140x56
Info 2024-04-15 meble
11545 Ś10-1 Szafa
205X140x56
Info 2024-04-15 meble
11544 Ś10-1 Szafa
205X140x56
Info 2024-04-15 meble
11537 Ś10-1 Szafa
205x106x56
Info 2024-04-15 meble
11536 Ś10-1 szafa
205x106x56
Info 2024-04-15 meble
11535 Ś10-1 Szafa
106X205x56
Info 2024-04-15 meble
11534 Ś10-1 Szafa
106X140x56
Info 2024-04-15 meble
11533 Ś10-1 Szafa
162X90x54
Info 2024-04-15 meble
11532 Ś10-1 Szafa
205X140x56
Info 2024-04-15 meble
11531 Ś10-1 szafa
205X140x56
Info 2024-04-15 meble
11517 Ś10-1 Regał wiszacy
83X40x36
Info 2024-04-15 meble
11514 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X84x50
Data produkcji: 2015
Info 2024-04-15 meble
11513 Ś10-1 Regal
195X60x50
Info 2024-04-15 meble
11512 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X84x50
Data produkcji: 2015
Info 2024-04-15 meble
11511 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
195X65x50
Info 2024-04-15 meble
11510 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X84x50
Data produkcji: 2015
Info 2024-04-15 meble
11509 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X82x32
Data produkcji: 2015
Info 2024-04-15 meble
11508 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x38
Info 2024-04-15 meble
11507 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X82x32
Data produkcji: 2015
Info 2024-04-15 meble
11506 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X82x32
Data produkcji: 2015
Info 2024-04-15 meble
11505 Ś10-1 Szafka wisząca
80X72x28
Info 2024-04-15 meble
11501 Ś10-1 BIURKO-W-90-2
270X102x95 zabudowa dyżurki
Info 2024-04-15 meble
11500 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
110X43x42
Info 2024-04-15 meble
11499 Ś10-1 Szafa
230X43x60
Info 2024-04-15 meble
11497 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
Witryna wys 110s szer 82 gł 40 i Szafa wys 114 szer 82 gł 40
Info 2024-04-15 meble
11487 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x60
Info 2024-04-15 meble
11486 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X80x60
Info 2024-04-15 meble
11484 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
40X80x60
Info 2024-04-15 meble
11480 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X80x60
Info 2024-04-15 meble
11479 Ś10-1 szafa
255x60x36
Info 2024-04-15 meble
11478 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x60
Info 2024-04-15 meble
11476 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x60
Info 2024-04-15 meble
11473 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
118X72x30
Info 2024-04-15 meble
11472 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
118X72x30
Info 2024-04-15 meble
11470 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
88X200x56
Info 2024-04-15 meble
11469 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
118X72x30
Info 2024-04-15 meble
11468 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
120X72x30
Info 2024-04-15 meble
11465 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
220X62x53
Info 2024-04-15 meble
11464 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
220X62x53
Info 2024-04-15 meble
11460 Ś10-1 Szafa-P-90-66
80X260x50
Info 2024-04-15 meble
11458 Ś10-1 Szafa-P-90-66
50X260x50
Info 2024-04-15 meble
11456 Ś10-1 SZAFKA wisząca
90X70x40
Info 2024-04-15 meble
11455 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
275X170X60
Info 2024-04-15 meble
11427 Ś10-1 Szafka-E-90-68
69X80x30
Info 2024-04-15 meble
11424 Ś10-1 Szafka-E-90-68
75X97x45
Info 2024-04-15 meble
11423 Ś10-1 Szafka-E-90-68
54X70x30
Info 2024-04-15 meble
11422 Ś10-1 Szafki różne-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11419 Ś10-1 Szafa-P-90-66
200X100X55
Info 2024-04-15 meble
11418 Ś10-1 Szafka-E-90-68
70X82X58
Info 2024-04-15 meble
11417 Ś10-1 Szafka-E-90-68
89X82x55
Info 2024-04-15 meble
11416 Ś10-1 Szafka wisząca
60X58x30
Info 2024-04-15 meble
11415 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11414 Ś10-1 Regał-P-90-141
60X58X30
Info 2024-04-15 meble
11413 Ś10-1 Szafka stojąca
60X80x55
Info 2024-04-15 meble
11411 Ś10-1 Szafka stojąca
60X80x55
Info 2024-04-15 meble
11409 Ś10-1 szafka z szufladami
60X80x55
Info 2024-04-15 meble
11407 Ś10-1 szafka z szufladami
60X80x55
Info 2024-04-15 meble
11406 Ś10-1 Szafka stojąca
60X80x55
Info 2024-04-15 meble
11405 Ś10-1 Szafka stojąca
72X80x55
Info 2024-04-15 meble
11402 Ś10-1 Szafa metalowa
175X40X50
Info 2024-04-15 meble
11400 Ś10-1 Szafka-E-90-68
54X70x30
Info 2024-04-15 meble
11399 Ś10-1 Szafa-E-90-66
210X40x52
Info 2024-04-15 meble
11397 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11395 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11393 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11392 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11391 Ś10-1 Szafki różne-P-90-68
87X80X60
Info 2024-04-15 meble
11390 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
Info 2024-04-15 meble
11389 Ś10-1 Szafka wisząca
135X60x30
Info 2024-04-15 meble
11387 Ś10-1 SZAFA WNĘKOWA, SZER. 250 CM, GŁ. 55CM, WYS. 210 CM
Info 2024-04-15 meble
11385 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
210X100x35
Data produkcji: 2014
Info 2024-04-15 meble
11384 Ś10-1 Szafkoregał
210X7034
Info 2024-04-15 meble
11383 Ś10-1 Szafa-P-90-66
120X210x53
Info 2024-04-15 meble
11379 Ś10-1 Regał-P-90-141
126X40x30
Info 2024-04-15 meble
11375 Ś10-1 Szafka podzlewowa
90X80x60
Info 2024-04-15 meble
11373 Ś10-1 Szafka wisząca
69x89x30
Info50 zł 2024-04-15 meble
11372 Ś10-1 Szafka wisząca
69X89x30
Info 2024-04-15 meble
11370 Ś10-1 szafa stojąca
210X80x57
Info 2024-04-15 meble
11369 Ś10-1 Szafa-P-90-66
210X40x57
Info 2024-04-15 meble
11367 Ś10-1 Szafa-P-90-66
40X210x52
Info 2024-04-15 meble
11365 Ś10-1 Szafka-E-90-68
90X95x66
Info 2024-04-15 meble
11332 Ś10-1 Szafka stojąca
65X78x37
Info 2024-04-15 meble
11217 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
81X60x43
Info 2024-04-15 meble
11216 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
81X60x45
Info 2024-04-15 meble
11213 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
72X60x30
Info 2024-04-15 meble
11211 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
72X65x32
Info 2024-04-15 meble
11210 Ś10-1 Krzesło drewniane
Info 2024-04-15 meble
11209 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
83x80X58
Info 2024-04-15 meble
11206 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
72X100x30
Info 2024-04-15 meble
11205 Ś10-1 tablica korkowa
60X80
Info 2024-04-15 meble
11200 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
40X84x33
Info 2024-04-15 meble
11197 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
Info 2024-04-15 meble
11193 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
82X80x55
Info 2024-04-15 meble
11192 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
82X80x55
Info 2024-04-15 meble
11189 Ś10-1 Biurko
120X75x60 zniszczone
Info 2024-04-15 meble
11185 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
72X80x30
Info 2024-04-15 meble
11183 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
81X120X55
Info 2024-04-15 meble
11181 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
81X80x54
Info 2024-04-15 meble
11179 Ś10-1 BLAT-W-90-1
205X60
Info 2024-04-15 meble
11154 Ś10-1 SZAFKA POD ZLEW 60X50X86 + BLAT

Data produkcji: 2016
Info 2024-04-15 meble
11147 Ś10-1 Taboret-P-90-82
Info 2024-04-15 meble
11116 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
Info 2024-04-15 meble
11107 Ś10-1 Krzesło skaj
Info 2024-04-15 meble
11084 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
Uszodzony
Info 2024-04-15 meble
11068 Ś10-1 tablica korkowa
80X60
Info 2024-04-15 meble
11066 Ś10-1 tablica korkowa
90X60
Info 2024-04-15 meble
11064 Ś10-1 tablica korkowa
90X60
Info 2024-04-15 meble
11023 Ś10-1 tablica korkowa
80X60
Info 2024-04-15 meble
11016 Ś10-1 tablica korkowa
120X90
Info 2024-04-15 meble
11004 Ś10-1 Krzesło
Info 2024-04-15 meble
10996 Ś10-1 Tablica magnetyczna
200X100
Info 2024-04-15 meble
10993 Ś10-1 Szafka stojąca
43X80x50
Info 2024-04-15 meble
10990 Ś10-1 tablica korkowa
120x85
Info 2024-04-15 meble
10985 Ś10-1 tablica korkowa
60X80
Info 2024-04-15 meble
10983 Ś10-1 szafka stojąca
72x195x37
Info 2024-04-15 meble
10982 Ś10-1 szafka stojąca
72X195x37
Info 2024-04-15 meble
10978 Ś10-1 fotel
Info 2024-04-15 meble
10976 Ś10-1 tablica korkowa
60x80
Info 2024-04-15 meble
10968 Ś10-1 szafka umywalkowa
60x90X55
Info 2024-04-15 meble
10939 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X175x48
Info 2024-04-15 meble
10921 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
Info 2024-04-15 meble
10919 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
Info 2024-04-15 meble
10913 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X200x40
Info 2024-04-15 meble
10899 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
76X130x27
Info 2024-04-15 meble
10895 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
Info 2024-04-15 meble
10892 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x58
Info 2024-04-15 meble
10890 Ś10-1 Szafa
45X210x60
Info 2024-04-15 meble
10889 Ś10-1 Szafa
60X210x60
Info 2024-04-15 meble
10888 Ś10-1 Szafka stojąca
208X30x39
Info 2024-04-15 meble
10885 Ś10-1 Szafka wisząca
26X80x22
Info 2024-04-15 meble
10881 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X72x30
Info 2024-04-15 meble
10880 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
110X42x41
Info 2024-04-15 meble
10878 Ś10-1 regal na dokumentacje
250X255x26
Info 2024-04-15 meble
10877 K19B-2 Szafa
90X223x40
800 zł
2024-04-24 medyczne
10876 K19B-2 Szafa
90X223x40
800 zł
2024-04-24 medyczne
10875 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X70x30
Info 2024-04-15 meble
10873 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
203X85x60
Info 2024-04-15 meble
10866 Ś10-1 SZAFKA wisząca
40X70x30
Info 2024-04-15 meble
10861 Ś10-1 Półka wisząca
80X40x26
Info 2024-04-15 meble
10857 K19B-2 REGAŁ-W-90-141
70X200x42
500 zł
2024-04-24 medyczne
10854 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60x210x60
Info 2024-04-15 meble
10848 Ś10-1 SZAFA PRZESUWANA Z PÓLKAMI
276X295x60
Data produkcji: 1.03.2010
Info 2024-04-15 meble
10843 Ś10-1 Podnożek
Info 2024-04-15 meble
10838 Ś10-1 Szafka pod zlew
80X85x60
Info 2024-04-15 meble
10832 Ś10-1 Taboret
Info 2024-04-15 meble
10830 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Uszkodzony
Info 2024-04-15 meble
10829 Ś10-1 taboret
Info 2024-04-15 meble
10825 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
Uszkodzone 84X90x60
Info 2024-04-15 meble
10822 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
77X70x30 Uszkodzone
Info 2024-04-15 meble
10818 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
35X216x60
Info 2024-04-15 meble
10814 Ś10-1 ZABUDOWA ŚCIANY
szer 120
Data produkcji: 2010
Info 2024-04-15 meble
10806 Ś10-1 SZAFA NA LEKI Z PÓŁKAMI
200X220x60
Data produkcji: 01.03.2010
Info 2024-04-15 meble
10723 Ś10-1 Lozko szpitalne
40 zł
2024-04-24 medyczne
10721 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM TYP ZP-01.5

Data produkcji: BRAK
40 zł
2024-04-24 medyczne
10607 Ś10-1 Lozko szpitalne
30 zł
2024-04-24 medyczne
10601 F łóżko szpitalne
40 zł
2024-04-24 medyczne
10595 Ś10-1 Lozko szpitalne
30 zł
2024-04-24 medyczne
10576 Ś10-1 MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
Plus lozko
10 zł
2024-04-24 medyczne
10568 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10565 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10563 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10560 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10557 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10551 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10547 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10541 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
40 zł
2024-04-24 medyczne
10442 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10441 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10440 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10439 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10437 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10435 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10434 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10432 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10430 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10428 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X210x62
Info 2024-04-15 meble
10427 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
45X210x62
Info 2024-04-15 meble
10426 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10424 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10419 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10417 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10415 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X210x62
Info 2024-04-15 meble
10413 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
45X210x62
Info 2024-04-15 meble
10411 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10409 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10408 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10406 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
10385 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10384 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10382 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10380 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10379 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x33
Info 2024-04-15 meble
10377 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10375 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10374 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10372 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10370 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
Info 2024-04-15 meble
10368 Ś10-1 REGAŁ NA DOKUMENTACJĘ
40x250x28
Data produkcji: 01,10,2008
Info 2024-04-15 meble
9601 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM - SOLIDO 2S
40 zł
2024-04-24 medyczne
9140 Ś16-1 SYSTEM TRANSPORTU POSIŁKÓW/NEDEPOL/
Info 2024-04-15 meble
9064 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM -SOLIDO 2S
40 zł
2024-04-24 medyczne
9055 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM - SOLIDO 2S
40 zł
2024-04-24 medyczne
8955 K38-1 STÓŁ DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ

Data produkcji: 2012
150000 zł
2024-04-24 medyczne
8650 S2-1 Kopertownica Pitney Bowes Spectrum DI350

Data produkcji: 2012 r.
300 zł
2024-04-24 inne
8649 S2-1 KOPERTOWNICA SI20600
130 zł
2024-04-24 inne
8495 K19A-3 Z.DO REJ.OTOAKUSTYCZNEJ EMISJI ŚLIMAKOWEJ
Niekomletny
Data produkcji: 1993r.
30 zł
2024-04-24 medyczne
8424 G18-1 REJESTRATOR VIDEONETBOXII

Data produkcji: 2014
250 zł
2024-04-24 inne
8198 K15-1 Krzeslo
Info 2024-04-15 meble
8120 K15-1 Tablica korkowa
Info 2024-04-15 meble
7798 S8-1 Biurko-P-90-2
Info 2024-04-15 meble
7550 S8-1 krzeslo tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
7254 S8-1 Krzesło-P-90-20
Info 2024-04-15 meble
7216 S8-1 Taboret-P-90-82
Info 2024-04-15 meble
7052 S8-1 Krzesło-P-90-20
Info 2024-04-15 meble
7047 S8-1 Krzesło-P-90-20
Info 2024-04-15 meble
6922 S8-1 krzeslo tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
6863 S8-1 Szafa stojąca
260x80x40
Info 2024-04-15 meble
6488 S8-2 Szafka pod zlew
70X82x58
Info 2024-04-15 meble
6451 S8-2 tablica korkowa
100X60
Info 2024-04-15 meble
6383 S8-2 Tablica korkowa
Info 2024-04-15 meble
6375 S8-2 Krzesło obrotowe
Info 2024-04-15 meble
6257 S8-2 Szafa ubraniowa
Info 2024-04-15 meble
6255 S8-2 Szafa ubraniowa
Info 2024-04-15 meble
6237 S8-2 krzesło tapicerowane
Info 2024-04-15 meble
5941 S8-2 RESPIRATOR NBP 840

Data produkcji: 2008r.
500 zł
2024-04-24 medyczne
5931 S8-2 SYS.P.PULSACJI.WEWN.AORTALN.ABBOT

Data produkcji: 1999r.
100 zł
2024-04-24 medyczne
5893 S8-2 Półka wisząca
174X30x26
Info 2024-04-15 meble
5891 S8-2 stół
80X70x80
Info 2024-04-15 meble
5848 S8-2 Ława-E-90-165
Info 2024-04-15 meble
5676 S8-2 Tablica korkowa
Info 2024-04-15 meble
5649 S8-2 szafka wisząca
Info 2024-04-15 meble
5641 S8-2 Szafa ubraniowa
Info 2024-04-15 meble
5598 S8-2 Stolik
Info 2024-04-15 meble
5591 S8-2 Stolik-P-90-54
Info 2024-04-15 meble
5564 S8-2 Stolik
Info 2024-04-15 meble
5478 S8-2 Szafa-P-90-66
80x210x46
Info 2024-04-15 meble
5458 S8-2 Szafka
Info 2024-04-15 meble
5457 S8-2 Stół-P-90-59
160X72x70
Info 2024-04-15 meble
5280 S8-1 KARDIOMONITOR FX 2000P

Data produkcji: 2010r.
600 zł
2024-04-24 medyczne
5277 Ś16-1 Zero Graviti - zawieszony system ochrony przed promieniowaniem
W celu obejrzenia aparatu prosimy zgłaszać się za pośrednictwem adresu e-mail: sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Termin zostanie ustalony najpóźniej na 5 dni przed zakończeniem licytacji. W związku z koniecznością uzyskania przez Szpital zgody na zbycie ze strony Podmiotu Tworzącego, finalizacja transakcji może przekroczyć 3 tygodnie.
Data produkcji: 2017
60000 zł
2024-04-24 medyczne
5262 K17-1_B ZEST.REJESTRAC.DO CEWNIKOWANIA SERCA-CATHCOR

Data produkcji: 1999 r.
800 zł
2024-04-24 medyczne
5215 K17-1_B Łóźko
40 zł
2024-04-24 medyczne
5211 K17-1_B ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD MR SILVER -007510

Data produkcji: 2008 r.
100 zł
2024-04-24 medyczne
5210 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5202 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5200 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5194 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5184 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5170 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5168 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5167 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5158 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE LS-03 Z MATERACEM

Data produkcji: 30,04,2001 r.
40 zł
2024-04-24 medyczne
5143 K17-1_B MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ALFA

Data produkcji: 2017
10 zł
2024-04-24 medyczne
5138 K17-1_B Stacja dokująca

Data produkcji: 2015 r.
50 zł
2024-04-24 medyczne
5128 K17-1_B Materac z pompą
10 zł
2024-04-24 medyczne
5092 K17-1_B materac z pompą
10 zł
2024-04-24 medyczne
5077 K17-1_B Lozko szpitalne
40 zł
2024-04-24 medyczne
4934 K15-1 KARDIOMONITOR MONI CARD STANDARD FV003

Data produkcji: 2010 R.
40 zł
2024-04-24 medyczne
4842 K15-1 Fresenius 4008H

Data produkcji: .
200 zł
2024-04-24 medyczne
4765 K17-1_B TELEWIZOR-W-30-19
15 zł
2024-04-24 inne
4698 K21-1 POMPA PRÓŻNIOWA

Data produkcji: 2017
900 zł
2024-04-24 inne
4612 K15C-1 Fresenius 4008H
40 zł
2024-04-24 medyczne
4455 K21-1 Tablica korkowa
Info 2024-04-15 meble
4366 K21-1 Półka wiszaca
Info 2024-04-15 meble
4086 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2016
100 zł
2024-04-24 medyczne
4085 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2015
100 zł
2024-04-24 medyczne
4007 K21-1 szafka wisząca
Info 2024-04-15 meble
4005 K21-1 szafka wisząca
Info 2024-04-15 meble
3958 K21-1 Krzesło-P-90-20

Data produkcji: -
Info 2024-04-15 meble
3469 S2-1 RESPIRATOR NEWPROT E 360

Data produkcji: 2008r.
150 zł
2024-04-24 medyczne
3207 K21-1 Krzesło-P-90-20

Data produkcji: .
Info 2024-04-15 meble
3175 K21-1 Pòłka wisząca
Info 2024-04-15 meble
3168 K21-1 Pòłka wisząca
Info 2024-04-15 meble
3034 K21-1 szafka
Info 2024-04-15 meble
3027 K21-1 Szafka
80X80x56
Info 2024-04-15 meble
2968 K21-1 Szafa wnękowa
235X80x60
Info 2024-04-15 meble
2961 K21-1 Biurko z płyty mdf
180X60x80
Info 2024-04-15 meble
2954 K21-1 Półka wisząca
Info 2024-04-15 meble
2421 G18-PTU Uzdatniacz wody

Data produkcji: 2015 r.
Info 2024-03-19 inne
2420 G18-PTU Myjnia dezynfektor

Data produkcji: 2013 r.
Info 2024-03-19 inne
2092 Ś5-1 BIURKO-W-90-2
Info 2024-04-15 meble
2019 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
2015 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1992 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1955 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68

Data produkcji: 2013
Info 2024-04-15 meble
1903 Ś5-1 STÓŁ-W-90-54
Info 2024-04-15 meble
1880 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
Info 2024-04-15 meble
1848 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
Info 2024-04-15 meble
1844 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1837 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
Info 2024-04-15 meble
1699 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Info 2024-04-15 meble
1685 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1680 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1678 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1674 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1671 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1670 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
Info 2024-04-15 meble
1662 Ś5-1 TABORET-W-90-82
Info 2024-04-15 meble
1654 Ś5-1 KRZESŁA-W-90-20
Info 2024-04-15 meble
1635 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1618 Ś5-1 BIURKO-W-90-2
Info 2024-04-15 meble
1600 Ś5-1 SZAFA-W-90-66

Data produkcji: 2011
Info 2024-04-15 meble
1579 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Info 2024-04-15 meble
1545 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1521 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1518 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1507 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1503 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1487 Ś5-1 RESPIRATOR NEWPORT E-360

Data produkcji: 2008
400 zł
2024-04-24 medyczne
1486 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1438 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1436 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
Info 2024-04-15 meble
1302 Ś5-1 MYJNIA DEZYNFEKTOR GETINGE 600 SIERES

Data produkcji: --
3800 zł
2024-04-24 medyczne
1154 K15C-1 SZAFKA-W-90-68
100X50x33
Info 2024-04-15 meble
1092 K15-1 ZABUDOWA-W-90-182
Info 2024-04-15 meble
745 K15-1 Szafa
Info 2024-04-15 meble
439 K15C-1 SZAFKA
Info 2024-04-15 meble
435 K15C-1 szafka wisząca
Szer. 80 cm
Info 2024-04-15 meble
405 K15C-1 BLAT-W-90-1
Mównica 125x66
Info 2024-04-15 meble
44 K15C-1 REGAŁ-W-90-141
Szerokość 140cm wys. 40 cm
Info 2024-04-15 meble

0.28