NSSU logo
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy składniki majątku trwałego, które w związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeznaczone są do zbycia. Sprzedaż prowadzona jest na zasadach licytacji. Najwyższa oferta, złożona w wyznaczonym na tablicy terminie wygrywa. W przypadku ofert o tej samej wartości, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że nabywca ma prawo do zapoznania się ze stanem technicznym oraz prawnym sprzętu. W celu złożenia oferty należy kliknąć przycisk „LICYTUJ”. Oferowana kwota musi być zaokrąglona do pełnych złotych. Na wskazany e-mail zostanie wysłany link potwierdzający złożenie oferty, dopiero jego kliknięcie spowoduje złożenie oferty. Najwyższa oferta widoczna jest w dedykowanej kolumnie. Oferty można składać do godziny 18:00, dnia wskazanego w kolumnie „Termin składania ofert”. Przed złożeniem oferty zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym licytowanego obiektu. W przypadku braku potwierdzenia deklarowanej kwoty w przeciągu 7-dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, oferta zostaje anulowana. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz odbiór sprzętu, będzie możliwe w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu e-mail sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Załadunek zakupionego sprzętu, leży po stronie kupującego. Odbiór sprzętu następuje po dokonaniu wpłaty oraz podpisaniu umowy sprzedaży. Czas sporządzenia umowy sprzedaży może wynieść do 3 tygodni od dnia potwierdzenia zakupu obiektu. W uzasadnionych przypadkach, Szpital zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji.
Z chwilą kliknięcia przycisku „LICYTUJ” potwierdzają Państwo, że zapoznali się z umieszczoną poniżej informacją dotyczącą danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17. Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Numer obiektu Budynek Opis obiektu ZdjęciaCena wywoławczaNajwyższa ofertaTermin składania ofertTyp obiektu
10934 F STERYLIZATOR NA GORĄCE POWIETRZE
Info 2021-02-22 medyczne
10207 S8-1 Szafa-P-90-66
100/40,5/200
100 zł
2021-03-09 inne
10206 S8-1 Regał-P-90-141
75/50/200
60 zł
2021-03-09 inne
10205 S8-1 Regał-P-90-141
75/50/200
60 zł
2021-03-09 inne
10202 S8-1 Regał-P-90-141
120/60/188
90 zł
2021-03-09 inne
10197 S8-1 Regał-P-90-141
120/60/188
90 zł
2021-03-09 inne
10196 S8-1 Szafka ubraniowa
96 zł
2021-03-09 inne
10195 S8-1 Szafka ubraniowa
96 zł
2021-03-09 inne
10194 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
10193 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
10192 S8-1 Szafka ubraniowa
90 zł
2021-03-09 inne
10191 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
10190 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
10189 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
10188 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
10187 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
10186 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
9918 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9917 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9916 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9915 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9914 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9913 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9912 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9911 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9910 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9909 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9908 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9907 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9906 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9905 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9904 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9903 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9902 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9901 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9900 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9899 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9898 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
9897 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9896 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
9895 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
90 zł
2021-03-09 inne
9894 S8-1 Szafa metalowa-E-90-67
96 zł
2021-03-09 inne
9893 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
50 zł

50 zł

2021-03-09 inne
9892 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł

52 zł

2021-03-09 inne
9891 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9890 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9889 S8-1 Regal
100/40/180
52 zł

52 zł

2021-03-09 inne
9882 S8-1 Kontener do biurka-P-90-248
42/55/67 Kółka
50 zł
2021-03-09 inne
9881 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
Składane drewniane
20 zł
2021-03-09 inne
9860 S8-1 Regał-P-90-141
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9857 S8-1 Regał-P-90-141
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9856 S8-1 Regał-P-90-141
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9855 S8-1 Regał-P-90-141
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9852 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9851 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9850 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9849 S8-1 Regał metalowy
100/40/180
52 zł
2021-03-09 inne
9848 S8-1 Regał-P-90-141
100/40/180
40 zł

50 zł

2021-03-09 inne
9776 K15-1 półka wisząca
84/26/3,5 mocowana na bolcach
16 zł
2021-03-09 inne
9775 K15-1 półka wisząca
68/26/3,5 mocowana na bolcach
12 zł
2021-03-09 inne
9774 K15-1 półka wisząca
135/35/45
24 zł
2021-03-09 inne
9773 K15-1 półka wisząca
135/35/45
24 zł
2021-03-09 inne
9772 K15-1 szafka wisząca
90/37/75
48 zł
2021-03-09 inne
9771 K15-1 szafka wisząca
90/37/75
48 zł
2021-03-09 inne
9770 K15-1 szafka wisząca
90/37/75
48 zł
2021-03-09 inne
9769 K15-1 Regał z nadstawką
50/35/280
80 zł
2021-03-09 inne
9768 K15-1 Regał z nadstawką
80/40/280
105 zł
2021-03-09 inne
9767 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
32 zł
2021-03-09 inne
9766 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
32 zł
2021-03-09 inne
9765 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
32 zł
2021-03-09 inne
9764 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
32 zł
2021-03-09 inne
9763 K15-1 szafka wisząca
75/36/75
32 zł
2021-03-09 inne
9762 K15-1 Regał z nadstawką
80/40/285
120 zł
2021-03-09 inne
9758 K15-1 REGAŁ-W-90-141
93/33/250
56 zł
2021-03-09 inne
9722 K15-1 REGAŁ
100/30/90 cm
20 zł
2021-03-09 inne
8901 Ś16-1 KOZETKA LEKARSKA-W-48-11
podajnik na papier
120 zł
2021-03-09 inne
8891 Ś16-1 KRZESŁA-W-90-20
20 zł
2021-03-09 inne
8884 Ś16-1 FOTEL-W-90-9
16 zł

30 zł

2021-03-09 inne
8879 Ś16-1 Bojler
uszkodzona pokrywa dolna
80 zł

110 zł

2021-03-09 inne
8875 Ś16-1 STÓŁ-W-90-54
16 zł
2021-03-09 inne
8871 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
101/60/85 Umywalka, bateria
115 zł
2021-03-09 inne
8869 Ś16-1 STOLIK-SZAFKA POD KSERO
57,5/52,5/55 Uszkodzony blat na kółkach
Data produkcji: 2009R.
20 zł
2021-03-09 inne
8868 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
101/60/86 Umyw,bat
115 zł
2021-03-09 inne
8866 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
102/60/86 umywalka ,bateria
115 zł
2021-03-09 inne
8864 Ś16-1 SZAFA-W-90-66
80/40/200
80 zł
2021-03-09 inne
8863 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka101/60/86 umywalka, bateria
115 zł
2021-03-09 inne
8862 Ś16-1 SZAFA-W-90-66
szafa 90/52/200
115 zł
2021-03-09 inne
8859 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka stojąca 80/44/84 Uszkodzony blat
25 zł
2021-03-09 inne
8858 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka wiszaca 80/32/72
45 zł
2021-03-09 inne
8857 Ś16-1 SZAFA-W-90-66
Szafa 80/52/200
90 zł
2021-03-09 inne
8855 Ś16-1 SZAFA-W-90-66
Szafa 40/52/200
65 zł
2021-03-09 inne
8851 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka wisząca 80/32,5/72
36 zł
2021-03-09 inne
8846 Ś16-1 BIURKO-W-90-2
Biurko narożne 210/125 szer blatu 65/45 wys 76 cm
100 zł
2021-03-09 inne
8843 Ś16-1 SZAFA-W-90-66
Szafa z nadstawką 39/60 wys 220 cm
65 zł
2021-03-09 inne
8840 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka z umywalją i baterią 56/60 wys 86
65 zł
2021-03-09 inne
8839 Ś16-1 SZAFKA-W-90-68
Szafka zlewozmywakowa 80/60 wys 86
140 zł
2021-03-09 inne
8837 Ś16-1 SZAFA-W-90-66
szafa ubraniowa 80/52/200 cm
120 zł
2021-03-09 inne
8832 Ś16-1 Biurko narożne
200/140/60 wys 72
Data produkcji: 2012 r.
90 zł
2021-03-09 inne
8826 S2-1 olympus Gif Q165
Info 2021-02-22 medyczne
8825 S2-1 olymud Q180
Info 2021-02-22 medyczne
8824 S2-1 olympus GIF180
Info 2021-02-22 medyczne
8823 S2-1 olympus CF Q165L
Info 2021-02-22 medyczne
8822 S2-1 Olympus CF H 185L
Info 2021-02-22 medyczne
8821 S2-1 Olympus GIF Q165
Info 2021-02-22 medyczne
8818 S8-1A MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
Pompa alfa
Data produkcji: 2017
Info 2021-02-22 medyczne
8817 S8-1A MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ALFA
Pompa alfa
Data produkcji: 2017
Info 2021-02-22 medyczne
8816 S8-1A pompa do materaca
Revita alfa
Info 2021-02-22 medyczne
8815 S8-1A pompa do materaca
Revita alfa
Info 2021-02-22 medyczne
8814 S8-1A MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
Pompa Alpha do matetaca p odleżyn.revita
Data produkcji: 2017
Info 2021-02-22 medyczne
8751 B3 Wózek do przewożenia chorych

Data produkcji: 2012 r.
Info 2021-02-22 medyczne
8749 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LR-03.7 Z ŁAMANYM LEŻEM

Data produkcji: 2007r
Info 2021-02-22 medyczne
8743 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LR-03.7 Z ŁAMANYM LEŻEM

Data produkcji: 2007 .r
Info 2021-02-22 medyczne
8742 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z BARIERKAMI

Data produkcji: 2007r
Info 2021-02-22 medyczne
8741 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z BARIERKAMI

Data produkcji: 2007r
Info 2021-02-22 medyczne
8737 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LR-03.7 Z ŁAMANYM LEŻEM

Data produkcji: 2007 r.
Info 2021-02-22 medyczne
8736 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z BARIERKAMI

Data produkcji: 2007r
Info 2021-02-22 medyczne
8733 B3 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LR-03.7 Z ŁAMANYM LEŻEM

Data produkcji: 2007 r
Info 2021-02-22 medyczne
8723 S2-1 SZAFA MEDYCZNA-W-48-51
200 zł
2021-03-09 inne
8715 S2-1 SZAFA MEDYCZNA-W-48-51
120 zł
2021-03-09 inne
8709 K15-1 Krzesło obrotowe
21 zł
2021-03-09 inne
8686 K15-1 ZESTAW MEBLI
2 regały 210x60
Data produkcji: 2017
40 zł
2021-03-09 inne
8685 K15-1 ZESTAW MEBLI
zestaw szafek z wyposażeniem
Data produkcji: 2017
200 zł
2021-03-09 inne
8682 K15-1 REGAŁ

Data produkcji: 2017
16 zł
2021-03-09 inne
8681 K15-1 SZAFA-W-90-66
65 zł
2021-03-09 inne
8679 K15-1 SZAFA-W-90-66
40 zł
2021-03-09 inne
8678 K15-1 SZAFA-W-90-66
40 zł
2021-03-09 inne
8677 K15-1 SZAFA-W-90-66
40 zł
2021-03-09 inne
8650 S2-1 Kopertownica Pitney Bowes Spectrum DI350

Data produkcji: 2012 r.
4500 zł
2021-03-09 inne
8649 S2-1 KOPERTOWNICA SI20600
4000 zł
2021-03-09 inne
8640 B3-1_E TOMOGRAF KOMPUTEROWY TYP SOMATOM EMOTION DUO

Data produkcji: 2005r.
Info 2021-02-22 medyczne
8638 B3-1_A Wózek-P-48-102
Info 2021-02-22 medyczne
8634 B3-1_A MATERAC DO STOŁU TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Data produkcji: 2009
Info 2021-02-22 medyczne
8632 K15-1 Półka 3 wisząca
nierdzewka
70 zł
2021-03-09 inne
8618 G18-PTU ZESPÓŁ MYJĄCY TRZYSTANOWISKOWY ZE STALI CHROMOWO-NIKL.
1360 zł
2021-03-09 inne
8617 G18-PTU SZAFKA STOJĄCA POD ZLEWOZMYWAK DWUKOM.KWASOODP.1200X600X900MM
400 zł
2021-03-09 inne
8615 G18-PTU NEGATOSKOP Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI NATEŻENIA ŚWIATŁA

Data produkcji: 2007r.
400 zł
2021-03-09 inne
8606 K15-1 SZAFA-W-90-66
250X88x40
23 zł
2021-03-09 meble
8605 K15-1 SZAFA-W-90-66
250X88x40
59 zł
2021-03-09 meble
8604 K15-1 SZAFA-W-90-66
250x88x40
59 zł
2021-03-09 meble
8603 K15-1 SZAFA-W-90-66
250X88x40
59 zł
2021-03-09 meble
8602 K15-1 SZAFA-W-90-66
250X88x40
59 zł
2021-03-09 meble
8593 K15-1 ZABUDOWA-W-90-182
150x100X60
29 zł
2021-03-09 meble
8592 K15-1 STÓŁ-W-90-54
58x80X40
9 zł

10 zł

2021-03-09 meble
8591 K15-1 krzesło rozkładane
11 zł
2021-03-09 meble
8590 K15-1 krzesło rozkładane
11 zł
2021-03-09 meble
8588 K15-1 REGAŁ-W-90-141
49x120X20
12 zł
2021-03-09 meble
8587 K15-1 Biurko
80x140X70
23 zł
2021-03-09 meble
8583 K15-1 STÓŁ-W-90-54
80X180x46
23 zł
2021-03-09 meble
8581 K15-1 STÓŁ-W-90-54
80X180x46
23 zł
2021-03-09 meble
8579 K15-1 STÓŁ-W-90-54
80X180x46
23 zł
2021-03-09 meble
8571 K15-1 Krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
8534 G18-PTU rozprężalnia n2o
540 zł
2021-03-09 inne
8533 G18-PTU BATERIA Bp 2/6 DO TABLICY RED-POM TZ-74 M.TE
170 zł
2021-03-09 inne
8532 G18-PTU BATERIA Bp-2/6 DO TABLICY RED-POM TZ-74 M.TE
170 zł
2021-03-09 inne
8531 G18-PTU TABLICA RED-POM.TZ-74 M.TE
200 zł
2021-03-09 inne
8521 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8520 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8519 K19A-3 Termometr-P-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8518 K19A-3 Termometr-P-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8517 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY

Data produkcji: 02.2012
Info 2021-02-22 medyczne
8516 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8514 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY

Data produkcji: 2011
Info 2021-02-22 medyczne
8513 K19A-3 Termometr-P-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8512 K19A-3 Termometr-P-42-1107
Info 2021-02-22 medyczne
8511 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY

Data produkcji: 02.2012
Info 2021-02-22 medyczne
8510 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
nie sprzedane od 3lat
Info 2021-02-22 medyczne
8509 K19A-3 TERMOMETR MEDYCZNY-W-42-1107
Przecenione.nie sprzedane od 3lat
Info 2021-02-22 medyczne
8506 K19A-3 Wózek do przewożenia zwłok

Data produkcji: -
Info 2021-02-22 medyczne
8504 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00356

Data produkcji: 2007
Info 2021-02-22 medyczne
8503 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00354

Data produkcji: 2007
Info 2021-02-22 medyczne
8502 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00357

Data produkcji: 2007
Info 2021-02-22 medyczne
8501 K19A-3 ŁÓŻKO PORODOWE LM-01.4 NF.00352

Data produkcji: 2007
Info 2021-02-22 medyczne
8500 K19A-3 FOTEL DO POBIERANIA KRWI
Nie sprzedany od 1,5 roku
Data produkcji: 2015
Info 2021-02-22 medyczne
8499 K19A-3 Kardiomonitor przenośny
Bez osprzętu
Data produkcji: 2011
Info 2021-02-22 medyczne
8498 K19A-3 Kardiomonitor przenośny
Bez osprzętu
Data produkcji: 2011 R.
Info 2021-02-22 medyczne
8497 K19A-3 KARDIOMONITOR INFINITY VISTA XL
Bez osprzętu
Data produkcji: 2006
Info 2021-02-22 medyczne
8496 K19A-3 KARDIOMONITOR INFINITY VISTA XL
Bez osprzętu
Data produkcji: 2006
Info 2021-02-22 medyczne
8495 K19A-3 Z.DO REJ.OTOAKUSTYCZNEJ EMISJI ŚLIMAKOWEJ
Niekomletny
Data produkcji: 1993r.
Info 2021-02-22 medyczne
8494 K19A-3 CZ.DO ENDOSKOP:-KAMERA TELECOM PAL

Data produkcji: -
Info 2021-02-22 medyczne
8492 K19A-3 FOTEL DO DIALIZ TYP FK-01.O/N-565/03
Niesprzedany od 1,5roku
Data produkcji: 2003r
Info 2021-02-22 medyczne
8491 K19A-3 SZLIFIERKA SPECJAL.DO NARZĘDZI CHIR.

Data produkcji: -
Info 2021-02-22 medyczne
8481 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
stolik stal nierdzewna 50/70/wys 65 cm
60 zł
2021-03-09 inne
8479 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
polka alvo 45/30 cm
115 zł
2021-03-09 inne
8478 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Pólka alvo 20/80 cm
160 zł
2021-03-09 inne
8477 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
stolik stal nierdzewna 50/70/wys 65 cm
52 zł
2021-03-09 inne
8476 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Półka Alvo Medical 45X30 cm
115 zł
2021-03-09 inne
8475 Ś5-1 PARAWAN-W-48-1
parawan teleskopowy
45 zł

46 zł

2021-03-09 inne
8474 Ś5-1 PARAWAN-W-48-1
Parawan teleskopowy
45 zł

46 zł

2021-03-09 inne
8473 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Półka Alvo Medical 45X30 cm
115 zł
2021-03-09 inne
8472 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Półka Alvo Medical 45X30 cm
115 zł
2021-03-09 inne
8471 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
Półka Alvo Medical 45X30 cm
115 zł
2021-03-09 inne
8459 G18-PTU Stół-P-90-59
270 zł
2021-03-09 inne
8458 G18-PTU Zestaw mebli-P-90-150
24 Szafki
400 zł
2021-03-09 inne
8457 G18-1 krzeslo tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8456 G18-1 krzeslo tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8455 G18-1 krzeslo tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8454 G18-1 krzeslo tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8453 G18-1 krzesło tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8452 G18-1 krzesło tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8451 G18-1 krzeslo tapicerowane
25 zł
2021-03-09 inne
8445 G18-PTU ława
200 zł
2021-03-09 inne
8439 G18-PTU WÓZEK WB012 DO TRANSPORTU BLATÓW Z BLATEM 4-SEGMENTOWYM BL-04.1
Wózek do transportu blatów stłu operacyjnego Famed
800 zł
2021-03-09 inne
8438 G18-PTU Pistolet pneumat wodny Stockert
150 zł
2021-03-09 inne
8436 G18-PTU NEGATOSKOP Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI NATĘŻENIA ŚWIATŁA
700 zł
2021-03-09 inne
8433 G18-PTU SZAFA ZE STALI CHROMOWO NIKLOWEJ/1,20X2,10X0,70/
1360 zł
2021-03-09 inne
8430 G18-1 PODSTAWA STOŁOWA POD MIKROFON MODEL LBC1227

Data produkcji: 2014
40 zł
2021-03-09 inne
8429 G18-1 WZMACNIACZ MIKSUJĄCY PLE-ZMA240-UE

Data produkcji: 2014
1230 zł
2021-03-09 inne
8428 G18-1 ODBIORNIK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO MODEL MW1-RX-F5

Data produkcji: 2014
540 zł
2021-03-09 inne
8424 G18-1 REJESTRATOR VIDEONETBOXII

Data produkcji: 2014
5100 zł
2021-03-09 inne
8423 G18-1 STACJA OPERATORA H5U25EA#AKD

Data produkcji: 2014
1700 zł
2021-03-09 inne
8422 G18-1 NADAJNIK BEZPRZEWODOWY MW1-LTX-F5

Data produkcji: 2014
470 zł
2021-03-09 inne
8421 G18-1 MIKROFON NAGŁOWNY MODEL MW1-HMC

Data produkcji: 2014
200 zł
2021-03-09 inne
8420 G18-1 SWITCH SG200-08P

Data produkcji: 2014
370 zł
2021-03-09 inne
8419 G18-1 UCHWYT DO MIKROFONU LBC1215

Data produkcji: 2014
17 zł
2021-03-09 inne
8418 G18-1 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MW1-HTX-F5

Data produkcji: 2014
400 zł
2021-03-09 inne
8417 G18-1 ODBIORNIK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO MW1-ex-F5

Data produkcji: 2014
540 zł
2021-03-09 inne
8416 K15-1 LODÓWKA-W-95-28
Brak zdjęcia celowy - Do przekazania.
29 zł
2021-03-09 meble
8383 K15-1 projektor Benq
250 zł
2021-03-09 inne
8382 K15-1 Projektor Sony
lampa ma przepracowane 1344 h
110 zł
2021-03-09 inne
8381 K15-1 tablica korkowa
90X60
14 zł
2021-03-09 meble
8377 K15-1 Regał wiszący narożny
75X3030
9 zł
2021-03-09 meble
8376 K15-1 Szafka stojąca
60x40X80
23 zł
2021-03-09 meble
8373 K15-1 Biurko z regałem i kontenerem

Data produkcji: 2011 r .
102 zł
2021-03-09 meble
8368 K15-1 Aneks kuchenny
200X210x50
Data produkcji: 2011 r.
82 zł
2021-03-09 meble
8366 S8-1 aparat Sony mvc-fd91
40 zł

41 zł

2021-03-09 inne
8365 S8-1 RZUTNIK PISMA GEHA PORTABLE EC F.PROTEKO ZINW

Data produkcji: -
80 zł
2021-03-09 inne
8364 S8-1 PROJEKTOR SONY VPL X600E

Data produkcji: -
200 zł
2021-03-09 inne
8360 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8358 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8357 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8356 K15-1 SZAFKA wisząca
78X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8355 K15-1 SZAFKA wisząca
73X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8354 K15-1 SZAFKA wisząca
73X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8353 K15-1 SZAFKA wisząca
73X70x30
18 zł
2021-03-09 meble
8344 K15-1 SZAFKA-W-90-68
85X39x50
14 zł
2021-03-09 meble
8342 K15-1 SZAFKA-W-90-68
85x80x50
23 zł
2021-03-09 meble
8340 K15-1 Szafka narożna
85X30
9 zł
2021-03-09 meble
8336 K15-1 szafka wisząca
79X40x30
14 zł
2021-03-09 meble
8335 K15-1 SZAFKA-W-90-68
70X70x30
23 zł
2021-03-09 meble
8334 K15-1 Regał wiszący narożny
9 zł
2021-03-09 meble
8333 K15-1 SZAFKA-W-90-68
70X70x30
23 zł
2021-03-09 meble
8327 S8-1 SEJF GABINETOWY

Data produkcji: -
160 zł

210 zł

2021-03-09 inne
8326 K15-1 szafka wisząca
72X60x38
23 zł
2021-03-09 meble
8325 K15-1 szafka wisząca
72X60x38
23 zł
2021-03-09 meble
8324 K15-1 szafka wisząca
60X58x37
23 zł
2021-03-09 meble
8323 K15-1 szafka wisząca
60X58x38
23 zł
2021-03-09 meble
8322 K15-1 szafka wisząca
60X72x38
23 zł
2021-03-09 meble
8321 K15-1 szafka wisząca
60X58x37
18 zł
2021-03-09 meble
8320 K15-1 Komoda duża
83X71x60
29 zł
2021-03-09 meble
8318 K15-1 szafki stojące
73X217x40
86 zł
2021-03-09 meble
8317 K15-1 ZABUDOWA-W-90-182
Dł. 162
145 zł
2021-03-09 meble
8316 K15-1 Szafka wiszaca
75X55x32
14 zł
2021-03-09 meble
8314 K15-1 Szafka narożna
14 zł
2021-03-09 meble
8313 K15-1 Biurko duże
73X196x66
102 zł
2021-03-09 meble
8307 K15-1 szafka wisząca
70X80x34
23 zł
2021-03-09 meble
8306 K15-1 szafka wisząca
70X80X33
23 zł
2021-03-09 meble
8302 K15-1 krzesło
18 zł
2021-03-09 meble
8299 K15-1 szafka
60X122x28
23 zł
2021-03-09 meble
8298 K15-1 biurko narożne z nadstawka
76X190x69
175 zł
2021-03-09 meble
8297 K15-1 ZABUDOWA-W-90-182
175 zł
2021-03-09 meble
8294 K15-1 taboret
5 zł
2021-03-09 meble
8272 K15-1 Szafa
100X197x60
Data produkcji: 2011 r.
59 zł
2021-03-09 meble
8243 K15-1 Szafka wisząca
200X50x30
Data produkcji: 2011 r .
29 zł
2021-03-09 meble
8235 K15-1 szafa wisząca
167X105X35
26 zł
2021-03-09 meble
8232 K15-1 biurko
76X120x60
35 zł
2021-03-09 meble
8230 K15-1 Regał wisząco stojący
161X151x35
73 zł
2021-03-09 meble
8228 K15-1 Szafka na kółkach
70X50x54
23 zł
2021-03-09 meble
8221 K15-1 biurko
76X326X75
116 zł
2021-03-09 meble
8218 K15-1 SZAFKA-W-90-68
50X68x40
14 zł
2021-03-09 meble
8212 K15-1 Lada półokrągła
164X88x84
Data produkcji: 2011 r.
29 zł
2021-03-09 meble
8209 K15-1 biurko
76X120x61
35 zł
2021-03-09 meble
8203 K15-1 biurko
76x140x75
35 zł
2021-03-09 meble
8200 K15-1 KONTENEREK DO BIURKA
57X40x44
18 zł
2021-03-09 meble
8198 K15-1 Krzeslo
12 zł
2021-03-09 meble
8197 K15-1 Krzeslo
18 zł
2021-03-09 meble
8191 K15-1 biurko
35 zł
2021-03-09 meble
8189 K15-1 Szafka stojąca
70X50x54
18 zł
2021-03-09 meble
8179 K15-1 stół
77X120x135
44 zł
2021-03-09 meble
8173 K15-1 Szafka stojąca
88X54x40
18 zł
2021-03-09 meble
8165 K15-1 regał
40x217x38
32 zł
2021-03-09 meble
8164 K15-1 Szafka stojąca
130x140x40
23 zł
2021-03-09 meble
8162 K15-1 szafka wisząca
160x50x42
26 zł
2021-03-09 meble
8160 K15-1 Krzesło obrotowe
14 zł
2021-03-09 meble
8158 K15-1 Biurko duże narożne
56 zł
2021-03-09 meble
8157 K15-1 zagroda do rejetracji
35 zł
2021-03-09 meble
8155 K15-1 Szafa ubraniowa
200X130X58
44 zł
2021-03-09 meble
8140 K15-1 biurko
29 zł
2021-03-09 meble
8120 K15-1 Tablica korkowa
9 zł
2021-03-09 meble
8109 K15-1 krzesło
18 zł
2021-03-09 meble
8054 K15-1 stół
77X130x130
73 zł
2021-03-09 meble
8052 K15-1 stół
77X130x130
73 zł
2021-03-09 meble
8051 K15-1 Półka wisząca
120X60x20
12 zł
2021-03-09 meble
8050 K15-1 ławo stół
77X195x66
86 zł
2021-03-09 meble
8044 K15-1 Szafka stojąca
78x195x45
44 zł
2021-03-09 meble
8043 K15-1 Wieszak drewniany
14 zł
2021-03-09 meble
8042 K15-1 szafka
78x195x45
44 zł
2021-03-09 meble
8041 K15-1 WÓZEK GOSPODARCZY-W-96-138
29 zł

29 zł

2021-03-09 meble
8030 K15-1 stół
70X80x152
35 zł
2021-03-09 meble
8024 K15-1 szafeczka na kółkach
44X64x39
21 zł
2021-03-09 meble
8020 K15-1 szafeczka na kółkach
44X64x39
21 zł
2021-03-09 meble
7974 K15-1 Regał wiszący
136x65x36
26 zł
2021-03-09 meble
7972 K15-1 szafka
60X40x41
18 zł
2021-03-09 meble
7968 K15-1 Szafka narożna
72X100x60
18 zł
2021-03-09 meble
7967 K15-1 Stół
74X275x70
26 zł
2021-03-09 meble
7956 K15-1 KRZESŁO-W-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7954 K15-1 SZAFKA-W-90-68
72X97x33
21 zł
2021-03-09 meble
7953 K15-1 Kontener pod biurko
9 zł
2021-03-09 meble
7950 K15-1 SZAFKA-W-90-68
72X70x33
21 zł
2021-03-09 meble
7949 K15-1 SZAFKA-W-90-68
72x70x33
21 zł
2021-03-09 meble
7948 K15-1 Półka wisząca
178x40x30
14 zł
2021-03-09 meble
7946 K15-1 szafka wisząca
73X80x30
21 zł
2021-03-09 meble
7945 K15-1 szafka wisząca
73x80x30
21 zł
2021-03-09 meble
7943 K15-1 SZAFKA-W-90-68
80X100x45
23 zł
2021-03-09 meble
7942 K15-1 Szafa z nadstawką
60X260x54
59 zł
2021-03-09 meble
7941 K15-1 Szafa z nadstawką
74X260x54
59 zł
2021-03-09 meble
7937 K15-1 SZAFA-W-90-66
280X80x60
44 zł
2021-03-09 meble
7936 K15-1 wieszak ścienny ubraniowy
78X200
21 zł
2021-03-09 meble
7933 K15-1 Krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7931 K15-1 SZAFA-W-90-66
280X62x58
44 zł
2021-03-09 meble
7928 K15-1 SZAFA-W-90-66
280X80x58
44 zł
2021-03-09 meble
7927 K15-1 Krzeslo
5 zł
2021-03-09 meble
7925 K15-1 Krzeslo
5 zł
2021-03-09 meble
7923 K15-1 Krzeslo
5 zł
2021-03-09 meble
7922 K15-1 SZAFA-W-90-66
220X110x55
44 zł
2021-03-09 meble
7867 S8-1 UPS SENTRY ST60
bez akumulatorów
Data produkcji: --
5500 zł
2021-03-09 inne
7859 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7822 S8-1 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRPOL 7
AIRPOL 7 2105 r.
Data produkcji: 2015
9000 zł
2021-03-09 inne
7820 S8-1 SPRĘŻARKA A 120 380A
3000
Data produkcji: .
2700 zł
2021-03-09 inne
7819 S8-1 pompa z silnikiem i podstawą
PW 4.23.
1800 zł
2021-03-09 inne
7817 S8-1 POMPA PW 4.23 Z SILNIKIEM

Data produkcji: -
1000 zł
2021-03-09 inne
7815 S8-1 Szafa-P-90-66
85X200x44
43 zł
2021-03-09 meble
7811 S8-1 Szafka-P-90-68
80x87x60
29 zł
2021-03-09 meble
7810 S8-1 Szafka-P-90-68
80x87x60
29 zł
2021-03-09 meble
7809 S8-1 Szafka-P-90-68
60x87x60
29 zł
2021-03-09 meble
7808 S8-1 Szafka-P-90-68
80X88x60
29 zł
2021-03-09 meble
7803 S8-1 Szafka stojąca
54X41x26
18 zł
2021-03-09 meble
7800 S8-1 Krzesło obrotowe
14 zł
2021-03-09 meble
7798 S8-1 Biurko-P-90-2
29 zł
2021-03-09 meble
7764 S8-1 Ławka-E-90-31
Dł. 150
54 zł
2021-03-09 meble
7693 S8-1 Krzeslo
18 zł
2021-03-09 meble
7686 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7681 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7680 S8-1 Krzesło-E-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7679 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7655 S8-1 REGAŁ-W-90-141
250X60x36
36 zł
2021-03-09 meble
7653 S8-1 REGAŁ-W-90-141
250x60x36
36 zł
2021-03-09 meble
7648 S8-1 krzesło składane
14 zł
2021-03-09 meble
7644 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7634 S8-1 krzesło
14 zł
2021-03-09 meble
7632 S8-1 Stolik
72X60x60
25 zł
2021-03-09 meble
7620 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7612 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7610 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7601 S8-1 krzesło skay
22 zł
2021-03-09 meble
7599 S8-1 krzesło skay
22 zł
2021-03-09 meble
7595 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7579 S8-1 krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7573 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7569 S8-1 Stolik-P-90-54
43 zł
2021-03-09 meble
7551 S8-1 Krzesło-E-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7550 S8-1 krzeslo tapicerowane
22 zł
2021-03-09 meble
7548 S8-1 krzesło tapicerowane
22 zł
2021-03-09 meble
7544 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7541 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7538 S8-1 Krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7537 S8-1 krzesło tapicerowane
22 zł
2021-03-09 meble
7533 S8-1 Krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7528 S8-1 Stół-P-90-59
70x120x80
43 zł
2021-03-09 meble
7516 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7515 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7514 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7513 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7512 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7511 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7510 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7509 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7508 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7507 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7506 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7505 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7504 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7503 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7502 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7501 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7500 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7499 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7498 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7497 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7496 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7495 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7494 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7493 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7492 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7491 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7490 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7489 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7488 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7487 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7486 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7485 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7484 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7483 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7482 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7481 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7480 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7479 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7478 S8-1 Regał-P-90-141
40 zł
2021-03-09 inne
7477 S8-1 Regał-P-90-141
70 zł
2021-03-09 inne
7475 S8-1 Regał-P-90-141
70 zł
2021-03-09 inne
7474 S8-1 Regał-P-90-141
70 zł
2021-03-09 inne
7472 S8-1 Regał-P-90-141
70 zł
2021-03-09 inne
7470 S8-1 Stół-P-90-59
70X120x80
43 zł
2021-03-09 meble
7469 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7468 S8-1 krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7465 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7460 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7459 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7458 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7451 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7450 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7449 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7448 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7447 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7445 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7444 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7443 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7442 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7441 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7440 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7439 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7437 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7435 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7433 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7432 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7431 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7430 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7429 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7428 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7427 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7425 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7424 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7423 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7422 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7421 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7420 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7419 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7418 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7417 S8-1 Krzesło-P-90-20
22 zł
2021-03-09 meble
7381 S8-1 Stół-P-90-59
75x340x100
126 zł
2021-03-09 meble
7376 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7374 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7372 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7371 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7342 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7340 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7330 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7301 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7299 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7296 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7295 S8-1 Krzesło-E-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7293 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7292 S8-1 Biurko-P-90-2
75X152x75
36 zł
2021-03-09 meble
7285 S8-1 Szafka stojąca
187X84x37
36 zł
2021-03-09 meble
7284 S8-1 szafa
189x44x60
29 zł
2021-03-09 meble
7283 S8-1 Szafka stojąca
79X44x41
14 zł
2021-03-09 meble
7282 S8-1 tablica korkowa
180X90
7 zł
2021-03-09 meble
7281 S8-1 komoda mała
55X44x45
18 zł
2021-03-09 meble
7280 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7279 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7271 S8-1 Półka-E-90-44
75X84x39
14 zł
2021-03-09 meble
7265 S8-1 Szafka stojąca
110x84x40
18 zł
2021-03-09 meble
7261 S8-1 Szafka stojąca
110X84x36
18 zł
2021-03-09 meble
7256 S8-1 Półka-E-90-44
74X84x39
14 zł
2021-03-09 meble
7254 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7253 S8-1 Szafa-P-90-66
186X44x58
29 zł
2021-03-09 meble
7246 S8-1 Szafa-P-90-66
200X79x37
36 zł
2021-03-09 meble
7245 S8-1 Szafa-P-90-66
185X120x50
36 zł
2021-03-09 meble
7242 S8-1 kanapa narożna
36 zł
2021-03-09 meble
7241 S8-1 Szafka-P-90-68
61X40x50
14 zł
2021-03-09 meble
7238 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7237 S8-1 Szafka stojąca
186X85x36
36 zł
2021-03-09 meble
7235 S8-1 Ława
70X155x75
18 zł
2021-03-09 meble
7233 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7230 S8-1 krzesło tapicerowane
14 zł
2021-03-09 meble
7225 S8-1 Szafka stojąca
73X126x46
22 zł
2021-03-09 meble
7224 S8-1 szafka wisząca
40X40x63
14 zł
2021-03-09 meble
7223 S8-1 Regał wiszący
60X82x21
7 zł
2021-03-09 meble
7219 S8-1 Szafka-P-90-68
70X80x28
18 zł
2021-03-09 meble
7216 S8-1 Taboret-P-90-82
7 zł
2021-03-09 meble
7215 S8-1 Szafa-P-90-66
300X120x41
43 zł
2021-03-09 meble
7214 S8-1 Stół-P-90-59
72x160x80
36 zł
2021-03-09 meble
7212 S8-1 Stół-P-90-59
72X160x80
36 zł
2021-03-09 meble
7208 S8-1 Szafa-P-90-66
130X42x61
25 zł
2021-03-09 meble
7207 S8-1 Krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7206 S8-1 Krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7203 S8-1 Krzesło tapicerowane
18 zł
2021-03-09 meble
7178 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł
2021-03-09 meble
7177 S8-1 Regał wiszący
68X180x29
14 zł
2021-03-09 meble
7171 S8-1 Regał wiszący
68X180x29
14 zł
2021-03-09 meble
7169 S8-1 Regał wiszący
68x170x30
14 zł
2021-03-09 meble
7164 S8-1 Szafka stojąca
184X77x29
36 zł
2021-03-09 meble
7161 S8-1 Szafka stojąca
184X77x29
36 zł
2021-03-09 meble
7158 S8-1 Szafka stojąca
220X77x29
36 zł
2021-03-09 meble
7154 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7152 S8-1 Krzesło-P-90-20
14 zł
2021-03-09 meble
7116 S8-1 Szafa ubraniowa
210X77x57
43 zł
2021-03-09 meble
7097 S8-1 Kontener do biurka-P-90-248
60X44x45
18 zł
2021-03-09 meble
7094 S8-1 Kontener do biurka-P-90-248
60x44x45
18 zł
2021-03-09 meble
7093 S8-1 SZAFA WNĘKOWA
300X58x80
Data produkcji: 2011r
36 zł
2021-03-09 meble
7092 S8-1 SZAFA
300X58x80
Data produkcji: 2011r
36 zł
2021-03-09 meble
7091 S8-1 SZAFA WNĘKOWA
300X58x80
Data produkcji: 2011r
36 zł
2021-03-09 meble
7090 S8-1 SZAFA WNĘKOWA
300x58x80
Data produkcji: 2011r
36 zł
2021-03-09 meble
7086 S8-1 Szafka stojąca
157X78x30
22 zł
2021-03-09 meble
7085 S8-1 Szafka stojąca
157X78x30
22 zł
2021-03-09 meble
7081 S8-1 Nadstawka nad szafką
105X78x30
22 zł
2021-03-09 meble
7076 S8-1 Nadstawka nad szafką
105X78x30
22 zł
2021-03-09 meble
7052 S8-1 Krzesło-P-90-20
18 zł