NSSU logo
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy składniki majątku trwałego, które w związku ze zmianą lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeznaczone są do zbycia. Sprzedaż prowadzona jest na zasadach licytacji. Najwyższa oferta, złożona w wyznaczonym na tablicy terminie wygrywa. W przypadku ofert o tej samej wartości, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, że nabywca ma prawo do zapoznania się ze stanem technicznym oraz prawnym sprzętu. W celu złożenia oferty należy kliknąć przycisk „LICYTUJ”. Oferowana kwota musi być zaokrąglona do pełnych złotych. Na wskazany e-mail zostanie wysłany link potwierdzający złożenie oferty, dopiero jego kliknięcie spowoduje złożenie oferty. Najwyższa oferta widoczna jest w dedykowanej kolumnie. O przelicytowaniu, będą Państwo również informowani drogą mailową. Oferty można składać do godziny 18:00, dnia wskazanego w kolumnie „Termin składania ofert”. Przed złożeniem oferty zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym licytowanego obiektu. W przypadku braku potwierdzenia deklarowanej kwoty w przeciągu 7-dni od otrzymania informacji o zwycięstwie, oferta zostaje anulowana. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz odbiór sprzętu, będzie możliwe w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem adresu e-mail sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Demontaż i załadunek zakupionego sprzętu, leży po stronie kupującego. Odbiór sprzętu następuje po dokonaniu wpłaty oraz podpisaniu umowy sprzedaży. Czas sporządzenia umowy sprzedaży może wynieść do 3 tygodni od dnia potwierdzenia zakupu obiektu. W uzasadnionych przypadkach, Szpital zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji.
Z chwilą kliknięcia przycisku „LICYTUJ” potwierdzają Państwo, że zapoznali się z umieszczoną poniżej informacją dotyczącą danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17. Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Numer obiektu Budynek Opis obiektu ZdjęciaCena wywoławczaNajwyższa ofertaTermin składania ofertTyp obiektu
13360 K19C-1 KARDIOMONITOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
13359 K19C-1 Waga osobowa
6 lat eksploatacji
Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
13358 K19C-1 Parapodium dynamiczno-statyczne

Data produkcji: 2009
Info 2023-12-01 medyczne
13357 K19C-1 Barco LCD sensor
sensor do monitorów LCD .okres eksploatacji wiek ok. 10 lat .
Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
13356 K19C-1 CZUJNIK BARCO LCD SENSOR Zestaw kalibracyjny dloa monitorów medycznych S/N 101142093
sensor do badania monitorów LCD . okres eksploatacji ok. 10 lat.
Info 2023-12-01 medyczne
13355 K19C-1 Mikroskop stemi sv6
Mikroskop stereo CARL ZEISS
Info 2023-12-01 medyczne
13354 K19C-1 Waga
Info 2023-12-01 medyczne
13353 K19C-1 WAGA ELEKTRONICZNA OSOBOWA WPT-150.0
rok prod 2006
Data produkcji: BRAK
Info 2023-12-01 medyczne
13352 K19C-1 KARDIOMONITOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
13351 K19C-1 KARDIOMONITOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
13350 K19C-1 KARDIOMONITOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
13348 K19C-1 Kardiomonitor

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13347 K19C-1 Kardiomonitor IntelliVue MX700

Data produkcji: 2011r.
Info 2023-12-01 medyczne
13346 K19C-1 Z.LAMP OPERACYJNYCH HANAULUX-2004
Sprzęt niekompletny ,uszkodzony
Data produkcji: 0
Info 2023-12-01 medyczne
13321 K19C-1 Kaseta RTG

Data produkcji: 2020
Info 2023-12-01 medyczne
13296 K19C-1 Lampa zabiegowa ścienna

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
13292 K19C-1 Lampa zabiegowa ścienna

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
13291 K19C-1 Lampa zabiegowa ścienna

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
13252 K19B-2 APARAT RTG-PRZYŁÓŻKOWY BASIC 100-30

Data produkcji: 2009 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13251 K19B-2 STACJA POŚREDNIEJ RADIOGRAFII AGFA HEATLHCARE
MONITOR BARCO (Kod: 0000025919) TABLET AGFA (Kod: 0000025921) SKANER AGFA CR35-X (Kod: 0000025923) Produkcja: 2010 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13250 K19B-2 APARAT RTG ARCOMA
Produkcja: 2010 r.
Data produkcji: 2010r.
Info 2023-12-01 medyczne
13249 K19B-2 Aparat RTG
Aparat RTG EIDOS RF 439 Mecal. Produkcja: 2014 r.
Data produkcji: 2014 r
Info 2023-12-01 medyczne
13231 K19B-2 Wideoduodenoskop

Data produkcji: 2013 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13230 K19B-2 VIDEOBRONCHOSKOP

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
13124 K19B-2 ŁÓŻKO INTENSYWNEJ TERAPII
Uszkodzone adnotacja- czeka na serwis
Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13123 K19B-2 ŁÓŻKO INTENSYWNEJ TERAPII

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13115 K19B-2 Kardiomonitor

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
13114 K19B-2 KARDIOMONITOR FX2000MD z wyposażeniem nr.2442
+ stojak
Data produkcji: 2008r.
Info 2023-12-01 medyczne
13113 K19B-2 Defibrylator BeneHeart

Data produkcji: 2011r.
Info 2023-12-01 medyczne
13111 K19B-2 Centrala monitorująca ( z ekranem dotykowym 19

Data produkcji: 2014
Info 2023-12-01 medyczne
13110 K19B-2 Defibrylator

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
13108 K19B-2 Kardiomoniror modułowy FX 3000MD/ 19

Data produkcji: 2014
Info 2023-12-01 medyczne
13107 K19B-2 Kardiomoniror modułowy FX 3000MD/ 19

Data produkcji: 2014
Info 2023-12-01 medyczne
13106 K19B-2 Kardiomoniror modułowy FX 3000MD/ 19

Data produkcji: 2014
Info 2023-12-01 medyczne
13105 K19B-2 KARDIOMONITOR FX2000MD z przystawkami

Data produkcji: 2008 r.
Info 2023-12-01 medyczne
13104 K19B-2 KARDIOMONITOR FX2000 MD+ STOJAK JEZDNY

Data produkcji: 2007r.
Info 2023-12-01 medyczne
13101 K19B-2 Spirometr
+drukarka
Data produkcji: 2020
Info 2023-12-01 medyczne
13099 K19B-2 Ssak NOVELA elektr.

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12792 K19B-2 Kardiomonitor z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia

Data produkcji: 2011rok
Info 2023-12-01 medyczne
12774 K19A-2 SYSTEM DO OBRAZOWANIA ŻELI
Info 2023-12-01 medyczne
12761 K19A-2 Tomograf komputerowy
Urządzenie sprzedawane bez lampy RTG.
Data produkcji: 2014 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12758 K19A-2 Defibrylator

Data produkcji: 2016 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12756 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12755 K19A-2 DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12752 K50-1A Skaner CR 30-X

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12751 K19B-2 Przewoźny ap. rtg ITALRAY

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12750 K19B-1 PRZEWOŻNY APARAT RTG

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12749 K19B-1 REZONANS MAGNETYCZNY SYSTEM MRI C-SCAN Z WYP.

Data produkcji: 2007r.
Info 2023-12-01 medyczne
12745 Ś10-1 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LP-01.5 Z WYP.

Data produkcji: 2008
Info 2023-12-01 medyczne
12744 Ś10-1 Łóżko szpitalne-P-48-229

Data produkcji: .
Info 2023-12-01 medyczne
12736 Ś10-1 Łóżko szpitalne-P-48-229

Data produkcji: .
Info 2023-12-01 medyczne
12735 Ś10-1 ŁÓŻKO REHABILITACYJNELP-01.05

Data produkcji: 2008
Info 2023-12-01 medyczne
12734 Ś10-1 ŁÓŻKO SZPITALNE
Info 2023-12-01 medyczne
12724 K17-1_A KARDIOMONITOR
Brak czujnikow i okablowania
Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12714 K17-1_A Wirowka
Info 2023-12-01 medyczne
12701 K17-1_A WIRÓWKA STOŁOWA MP-350

Data produkcji: .
Info 2023-12-01 medyczne
12678 K17-1_A KRZESŁO/FOTEL MEDYCZNY-W-48-12
32 zł
2023-12-11 meble
12651 B3-1_D APARAT DO EKG BTL-08MD

Data produkcji: 2008r.
Info 2023-12-01 medyczne
12650 B3-1_D Kardiomonitor

Data produkcji: 2008
Info 2023-12-01 medyczne
12649 B3-1_D Kardiomonitor

Data produkcji: 2008
Info 2023-12-01 medyczne
12633 K50-1A STEROWNIK DO KONTRAPULSACJI

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12630 K50-1A APARAT RTG- przyłóżkowy

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12629 K50-1A ZESTAW DO OGRZEWANIA PACJENTA

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12609 K17-1_A krzesło tapicerowane
krzesło ISO zmieniana tapicerka
20 zł
2023-12-11 meble
12606 K17-1_A krzesło tapicerowane
krzesło ISO zmieniana tapicerka
20 zł
2023-12-11 meble
12594 B3-1_D MONITOR DASH 4000

Data produkcji: 2004r.
Info 2023-12-01 medyczne
12591 B3-1_D Lampa zabiegowa

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12590 B3-1_D Myjka ultradżwiękowa

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12568 K17-1_B krzesło tapicerowane
10 zł
2023-12-06 inne
12566 K17-1_B krzesło tapicerowane
10 zł

30 zł

2023-12-06 inne
12524 K17-1_A KRZESŁO-W-90-20
siedzisko plastikowe
26 zł
2023-12-11 meble
12523 K17-1_A krzesło plastikowe
siedzisko plastikowe
20 zł
2023-12-11 meble
12520 K17-1_A KRZESŁO-W-90-20
Gięta sklejka
26 zł
2023-12-11 meble
12519 K17-1_A krzesło tapicerowane
krzesło ISO
23 zł
2023-12-11 meble
12518 K17-1_A Stolik
200/120/70
49 zł
2023-12-11 meble
12499 K17-1_A krzesło plastikowe
20 zł
2023-12-11 meble
12498 K17-1_A Tablica korkowa
8 zł
2023-12-11 meble
12447 K17-1_A krzesło
siedzisko plastikowe
20 zł
2023-12-11 meble
12442 K17-1_A Taboret z siłownikiem
16 zł
2023-12-11 meble
12413 K17-1_A krzesło plastikowe
siedzisko i oparcie tapicerowane
20 zł
2023-12-11 meble
12401 F ŁÓŻKO SZPITALNE PODSTAWOWE Z MATERACEM TYP CONDOR
Wszystko sorawne, ladne
Data produkcji: 2014
Info 2023-12-01 medyczne
12393 B3-1_D APARAT PRZYŁÓŻKOWY RTG BASIC TYP100-30

Data produkcji: 2006 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12387 B3-1_D Lozko szpitalne elektryczne
Info 2023-12-01 medyczne
12383 B3-1_D Wozek do przewozenia chorych
Info 2023-12-01 medyczne
12379 B3-1_D Lanpa diagnostyczna
Info51 zł 2023-12-01 medyczne
12375 B3-1_D WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12373 B3-1_D WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12372 B3-1_D WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12371 B3-1_D WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12369 B3-1_D Wozek do przewozenia chorych
Info 2023-12-01 medyczne
12357 Ś10-1 Monitor Funkcji Życiowych

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
12348 K50-1A Kardiomonitor FX 2000 MD

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12347 K50-1A Kardiomonitor FX 2000 MD

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12346 K50-1A Kardiomonitor FX 2000 MD

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12330 K50-1A ELEKTROKARDIOGRAF

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12322 K50-1A Defibrylator

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12321 K50-1A DEFIBRYLATOR DEFIMAX BIPHASIC

Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12320 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12319 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12318 K50-1A DEFIBRYLATOR

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12316 K50-1A RESPIRATOR
Niesprawny akumulator
Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12315 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12314 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12313 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12312 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12311 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12310 K50-1A RESPIRATOR
Zuzyty akumulator
Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12309 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12308 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12307 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12306 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12305 K50-1A RESPIRATOR
Uszkodzona blokada filtra wydechu
Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12304 K50-1A Respirator
z kompresorem
Data produkcji: 2011 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12303 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12302 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12301 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12300 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12299 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12298 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12297 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12296 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12295 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12292 B3-1_D STERYLIZATOR PAROWY- STERIVAP 636-1ED
Plus uzdatniacz
Data produkcji: 2009r
Info 2023-12-01 medyczne
12282 K50-1A RESPIRATOR E360 Z WÓZKIEM N07361011600

Data produkcji: 2007
Info 2023-12-01 medyczne
12281 K50-1A RESPIRATOR E-360 Z WÓZKIEM N07360811421z MONITOREM LCD NEC

Data produkcji: 2007
Info 2023-12-01 medyczne
12279 K50-1A Szafa do endoskopów

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12276 K50-1A APARAT RTG-przyłóżkowy

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12274 K50-1A RESPIRATOR E-360 Z WÓZKIEM
Uszkodzony stojak
Data produkcji: 2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12273 K50-1A RESPIRATOR
Uszkodzony. Sensor do eymiany
Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12272 K50-1A RESPIRATOR NEWPORT E 360

Data produkcji: 2008
Info 2023-12-01 medyczne
12270 K50-1A RESPIRATOR
Uszkodzony
Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12267 K50-1A Defibrylator Defimax
Zacina sie pokretlo
Data produkcji: 2009r.
Info 2023-12-01 medyczne
12255 K50-1A WÓZEK

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12250 K50-1A Nawilżacz

Data produkcji: 2013 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12249 K50-1A Nawilżacz

Data produkcji: 2013 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12248 K50-1A Nawilżacz

Data produkcji: 2013 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12247 K50-1A MONITOR DO CIĄGŁYCH POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH
Brak osprzetu
Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
12245 K50-1A Respirator TYP 840 PURITAN BENNETT

Data produkcji: 2010 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12244 K50-1A RESPIRATOR

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
12243 K50-1A Respirator PURITAN typ NBP 840
Sprawny
Data produkcji: 2010 r.
Info 2023-12-01 medyczne
12242 K50-1A RESPIRATOR VELA MODEL COMPREHENSIVE NF.AGT04236

Data produkcji: 2006
Info 2023-12-01 medyczne
12209 Ś5-3 Mieszalnik do produkcji koncentratu

Data produkcji: 2015 r.
1003 zł
2023-12-11 meble
12042 K19A-1 SZAFA NA DOKUMENTY
54,5/40,5/219 6 półek
Data produkcji: 2014
32 zł
2023-12-11 meble
11923 K19A-1 Taboret
29 zł
2023-12-11 meble
11897 K19A-1 KRZESŁO-W-90-20
41 zł
2023-12-11 meble
11777 S2-1 Kardiomonitor
bez modułów
Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
11774 S2-1 Łóżko szpitalne

Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
11773 S2-1 Łóżko szpitalne

Data produkcji: 2016
Info701 zł 2023-12-01 medyczne
11757 B3-1_D TRANSILUMINATOR TFM-26V 25W 302 nm 21x26

Data produkcji: .
Info 2023-12-01 medyczne
11750 B3-1_D FOTEL GINEKOLOGICZNY F-3-21

Data produkcji: 2009
Info 2023-12-01 medyczne
11744 B3-1_D Cykloergometr

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
11743 B3-1_D Cykloergometr

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
11741 B3-1_D Cykloergometr

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
11737 B3-1_D Bieżnia

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
11584 B3-1_D MATERAC

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
11581 B3-1_D MATERAC P/ODLEŻYNOWY MODEL 300 Z POMPĄ LUX

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
11580 B3-1_D Materac przeciwodleżynowy

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
11579 B3-1_D MATERAC P/ODLEŻYNOWY MODEL 300 Z POMPĄ LUX

Data produkcji: 2013
Info 2023-12-01 medyczne
11554 Ś10-1 Szafa
140X205x52
16 zł
2023-12-11 meble
11553 Ś10-1 Szafa
140X205x52
16 zł
2023-12-11 meble
11551 Ś10-1 Szafa
140x205x52
16 zł
2023-12-11 meble
11550 Ś10-1 Szafa
134X205x52
16 zł
2023-12-11 meble
11548 Ś10-1 Szafa
106X140x56
13 zł
2023-12-11 meble
11547 Ś10-1 Szafa
205X140x56
16 zł
2023-12-11 meble
11546 Ś10-1 Szafa
205X140x56
16 zł
2023-12-11 meble
11545 Ś10-1 Szafa
205X140x56
16 zł
2023-12-11 meble
11544 Ś10-1 Szafa
205X140x56
16 zł
2023-12-11 meble
11537 Ś10-1 Szafa
205x106x56
10 zł
2023-12-11 meble
11536 Ś10-1 szafa
205x106x56
16 zł
2023-12-11 meble
11535 Ś10-1 Szafa
106X205x56
16 zł
2023-12-11 meble
11534 Ś10-1 Szafa
106X140x56
13 zł
2023-12-11 meble
11533 Ś10-1 Szafa
162X90x54
6 zł
2023-12-11 meble
11532 Ś10-1 Szafa
205X140x56
16 zł
2023-12-11 meble
11531 Ś10-1 szafa
205X140x56
16 zł
2023-12-11 meble
11526 Ś10-1 TABORET-W-90-82

Data produkcji: .
10 zł
2023-12-11 meble
11525 Ś10-1 Szafka
80X80x50
65 zł
2023-12-11 meble
11524 Ś10-1 Szafka
80X80x50
65 zł
2023-12-11 meble
11523 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X72X28
32 zł
2023-12-11 meble
11522 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X72x28
32 zł
2023-12-11 meble
11517 Ś10-1 Regał wiszacy
83X40x36
16 zł
2023-12-11 meble
11514 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X84x50
Data produkcji: 2015
129 zł
2023-12-11 meble
11513 Ś10-1 Regal
195X60x50
129 zł
2023-12-11 meble
11512 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X84x50
Data produkcji: 2015
129 zł
2023-12-11 meble
11511 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
195X65x50
129 zł
2023-12-11 meble
11510 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X84x50
Data produkcji: 2015
96 zł
2023-12-11 meble
11509 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X82x32
Data produkcji: 2015
96 zł
2023-12-11 meble
11508 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x38
32 zł
2023-12-11 meble
11507 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X82x32
Data produkcji: 2015
129 zł
2023-12-11 meble
11506 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X82x32
Data produkcji: 2015
96 zł
2023-12-11 meble
11505 Ś10-1 Szafka wisząca
80X72x28
23 zł
2023-12-11 meble
11503 Ś10-1 Biurko
szer 75 dł 115 wys 75
81 zł
2023-12-11 meble
11501 Ś10-1 BIURKO-W-90-2
270X102x95 zabudowa dyżurki
322 zł
2023-12-11 meble
11500 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
110X43x42
49 zł
2023-12-11 meble
11499 Ś10-1 Szafa
230X43x60
65 zł
2023-12-11 meble
11497 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
Witryna wys 110s szer 82 gł 40 i Szafa wys 114 szer 82 gł 40
194 zł
2023-12-11 meble
11487 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x60
65 zł
2023-12-11 meble
11486 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X80x60
59 zł
2023-12-11 meble
11484 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
40X80x60
49 zł
2023-12-11 meble
11481 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
255X60x36
87 zł
2023-12-11 meble
11480 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
60X80x60
59 zł
2023-12-11 meble
11479 Ś10-1 szafa
255x60x36
87 zł
2023-12-11 meble
11478 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x60
65 zł
2023-12-11 meble
11477 Ś10-1 szafa
250X60x36
87 zł
2023-12-11 meble
11476 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x60
65 zł
2023-12-11 meble
11475 Ś10-1 Regał z drzwiami przesuwnymi
340X138x50
322 zł
2023-12-11 meble
11473 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
118X72x30
23 zł
2023-12-11 meble
11472 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
118X72x30
23 zł
2023-12-11 meble
11470 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
88X200x56
161 zł
2023-12-11 meble
11469 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
118X72x30
23 zł
2023-12-11 meble
11468 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
120X72x30
23 zł
2023-12-11 meble
11466 Ś10-1 Wózek medyczny typ WMW 1230
Uszkodzony 60X115x55
Data produkcji: 2013
257 zł
2023-12-11 meble
11465 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
220X62x53
81 zł
2023-12-11 meble
11464 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
220X62x53
81 zł
2023-12-11 meble
11460 Ś10-1 Szafa-P-90-66
80X260x50
194 zł
2023-12-11 meble
11458 Ś10-1 Szafa-P-90-66
50X260x50
129 zł
2023-12-11 meble
11456 Ś10-1 SZAFKA wisząca
90X70x40
65 zł
2023-12-11 meble
11455 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
275X170X60
806 zł
2023-12-11 meble
11453 Ś10-1 Regał na baseny i kaczki
100X180x40
Data produkcji: 2011 r.
484 zł
2023-12-11 meble
11427 Ś10-1 Szafka-E-90-68
69X80x30
23 zł
2023-12-11 meble
11424 Ś10-1 Szafka-E-90-68
75X97x45
81 zł
2023-12-11 meble
11423 Ś10-1 Szafka-E-90-68
54X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11422 Ś10-1 Szafki różne-E-90-68
60X70x30
49 zł
2023-12-11 meble
11419 Ś10-1 Szafa-P-90-66
200X100X55
129 zł
2023-12-11 meble
11418 Ś10-1 Szafka-E-90-68
70X82X58
26 zł
2023-12-11 meble
11417 Ś10-1 Szafka-E-90-68
89X82x55
49 zł
2023-12-11 meble
11416 Ś10-1 Szafka wisząca
60X58x30
32 zł
2023-12-11 meble
11415 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11414 Ś10-1 Regał-P-90-141
60X58X30
23 zł
2023-12-11 meble
11413 Ś10-1 Szafka stojąca
60X80x55
65 zł
2023-12-11 meble
11412 Ś10-1 Regał-P-90-141
120x58x55
81 zł
2023-12-11 meble
11411 Ś10-1 Szafka stojąca
60X80x55
65 zł
2023-12-11 meble
11409 Ś10-1 szafka z szufladami
60X80x55
96 zł
2023-12-11 meble
11407 Ś10-1 szafka z szufladami
60X80x55
96 zł
2023-12-11 meble
11406 Ś10-1 Szafka stojąca
60X80x55
65 zł
2023-12-11 meble
11405 Ś10-1 Szafka stojąca
72X80x55
65 zł
2023-12-11 meble
11403 Ś10-1 Szafka stojąca
80X80x55
59 zł
2023-12-11 meble
11402 Ś10-1 Szafa metalowa
175X40X50
96 zł
2023-12-11 meble
11400 Ś10-1 Szafka-E-90-68
54X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11399 Ś10-1 Szafa-E-90-66
210X40x52
49 zł
2023-12-11 meble
11398 Ś10-1 szafa stojąca
210X80x52
96 zł
2023-12-11 meble
11397 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11395 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11393 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11392 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11391 Ś10-1 Szafki różne-P-90-68
87X80X60
32 zł
2023-12-11 meble
11390 Ś10-1 Szafka-E-90-68
60X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
11389 Ś10-1 Szafka wisząca
135X60x30
96 zł
2023-12-11 meble
11388 Ś10-1 Szafki różne-P-90-68
87X80X43
49 zł
2023-12-11 meble
11387 Ś10-1 SZAFA WNĘKOWA, SZER. 250 CM, GŁ. 55CM, WYS. 210 CM
484 zł
2023-12-11 meble
11385 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
210X100x35
Data produkcji: 2014
96 zł
2023-12-11 meble
11384 Ś10-1 Szafkoregał
210X7034
81 zł
2023-12-11 meble
11383 Ś10-1 Szafa-P-90-66
120X210x53
484 zł
2023-12-11 meble
11379 Ś10-1 Regał-P-90-141
126X40x30
39 zł
2023-12-11 meble
11377 Ś10-1 szafka z szufladami
81X45X53
49 zł
2023-12-11 meble
11376 Ś10-1 szafka z szufladami
82X45X53
49 zł
2023-12-11 meble
11375 Ś10-1 Szafka podzlewowa
90X80x60
65 zł
2023-12-11 meble
11373 Ś10-1 Szafka wisząca
69x89x30
49 zł
2023-12-11 meble
11372 Ś10-1 Szafka wisząca
69X89x30
49 zł
2023-12-11 meble
11370 Ś10-1 szafa stojąca
210X80x57
96 zł
2023-12-11 meble
11369 Ś10-1 Szafa-P-90-66
210X40x57
49 zł
2023-12-11 meble
11367 Ś10-1 Szafa-P-90-66
40X210x52
65 zł
2023-12-11 meble
11365 Ś10-1 Szafka-E-90-68
90X95x66
32 zł
2023-12-11 meble
11332 Ś10-1 Szafka stojąca
65X78x37
65 zł
2023-12-11 meble
11210 Ś10-1 Krzesło drewniane
10 zł
2023-12-11 meble
11207 Ś10-1 krzeslo plastikowe
10 zł
2023-12-11 meble
11205 Ś10-1 tablica korkowa
60X80
6 zł
2023-12-11 meble
11191 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11189 Ś10-1 Biurko
120X75x60 zniszczone
65 zł
2023-12-11 meble
11176 Ś10-1 Taboret obrotowy skaj
16 zł
2023-12-11 meble
11172 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11167 Ś10-1 stół lekko uszkodzony
73X160x80
32 zł
2023-12-11 meble
11164 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11162 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11161 Ś10-1 Taboret
10 zł
2023-12-11 meble
11158 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11154 Ś10-1 SZAFKA POD ZLEW 60X50X86 + BLAT

Data produkcji: 2016
49 zł
2023-12-11 meble
11147 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11145 Ś10-1 Taboret plastikowy pod prysznic
4 zł
2023-12-11 meble
11143 Ś10-1 Taboret plastikowy pod prysznic
4 zł
2023-12-11 meble
11134 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11131 Ś10-1 Taboret
10 zł
2023-12-11 meble
11129 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11125 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11116 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
113 zł
2023-12-11 meble
11114 Ś10-1 Taboret-P-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
11113 Ś10-1 podnóżek
10 zł
2023-12-11 meble
11109 Ś10-1 SZAFKA POD ZLEW + BLAT
70x80x56
Data produkcji: 2016
20 zł
2023-12-11 meble
11107 Ś10-1 Krzesło skaj
10 zł
2023-12-11 meble
11085 Ś10-1 krzesło
23 zł
2023-12-11 meble
11084 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
Uszodzony
6 zł
2023-12-11 meble
11068 Ś10-1 tablica korkowa
80X60
6 zł
2023-12-11 meble
11066 Ś10-1 tablica korkowa
90X60
6 zł
2023-12-11 meble
11065 Ś10-1 KONTENER ZAMYKANY NA KÓŁKACH
35X62x41
Data produkcji: 2016
32 zł
2023-12-11 meble
11064 Ś10-1 tablica korkowa
90X60
6 zł
2023-12-11 meble
11044 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
16 zł
2023-12-11 meble
11023 Ś10-1 tablica korkowa
80X60
5 zł
2023-12-11 meble
11016 Ś10-1 tablica korkowa
120X90
16 zł
2023-12-11 meble
11004 Ś10-1 Krzesło
23 zł
2023-12-11 meble
10996 Ś10-1 Tablica magnetyczna
200X100
65 zł
2023-12-11 meble
10993 Ś10-1 Szafka stojąca
43X80x50
49 zł
2023-12-11 meble
10991 Ś10-1 tablica korkowa
80X60
10 zł
2023-12-11 meble
10990 Ś10-1 tablica korkowa
120x85
16 zł
2023-12-11 meble
10988 Ś10-1 FOTEL-W-90-9
32 zł
2023-12-11 meble
10985 Ś10-1 tablica korkowa
60X80
16 zł
2023-12-11 meble
10983 Ś10-1 szafka stojąca
72x195x37
49 zł
2023-12-11 meble
10982 Ś10-1 szafka stojąca
72X195x37
49 zł
2023-12-11 meble
10978 Ś10-1 fotel
16 zł
2023-12-11 meble
10976 Ś10-1 tablica korkowa
60x80
16 zł
2023-12-11 meble
10968 Ś10-1 szafka umywalkowa
60x90X55
49 zł
2023-12-11 meble
10961 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
72X195x55
65 zł
2023-12-11 meble
10939 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X175x48
129 zł
2023-12-11 meble
10936 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
26 zł
2023-12-11 meble
10921 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
16 zł
2023-12-11 meble
10919 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
16 zł
2023-12-11 meble
10918 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
100X40x24
49 zł
2023-12-11 meble
10913 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X200x40
96 zł
2023-12-11 meble
10908 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
90X160x30
65 zł
2023-12-11 meble
10899 Ś10-1 REGAŁ-W-90-141
76X130x27
81 zł
2023-12-11 meble
10895 Ś10-1 KRZESŁO-W-90-20
13 zł
2023-12-11 meble
10892 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X80x58
49 zł
2023-12-11 meble
10890 Ś10-1 Szafa
45X210x60
96 zł
2023-12-11 meble
10889 Ś10-1 Szafa
60X210x60
129 zł
2023-12-11 meble
10888 Ś10-1 Szafka stojąca
208X30x39
23 zł
2023-12-11 meble
10885 Ś10-1 Szafka wisząca
26X80x22
10 zł
2023-12-11 meble
10884 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10881 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X72x30
65 zł
2023-12-11 meble
10880 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
110X42x41
32 zł
2023-12-11 meble
10878 Ś10-1 regal na dokumentacje
250X255x26
484 zł
2023-12-11 meble
10877 K19B-2 Szafa
90X223x40
Info 2023-12-01 medyczne
10876 K19B-2 Szafa
90X223x40
Info 2023-12-01 medyczne
10875 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
80X70x30
65 zł
2023-12-11 meble
10873 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
203X85x60
161 zł
2023-12-11 meble
10869 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
40X75x50
59 zł
2023-12-11 meble
10866 Ś10-1 SZAFKA wisząca
40X70x30
32 zł
2023-12-11 meble
10861 Ś10-1 Półka wisząca
80X40x26
13 zł
2023-12-11 meble
10857 K19B-2 REGAŁ-W-90-141
70X200x42
Info 2023-12-01 medyczne
10854 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60x210x60
129 zł
2023-12-11 meble
10848 Ś10-1 SZAFA PRZESUWANA Z PÓLKAMI
276X295x60
Data produkcji: 1.03.2010
484 zł
2023-12-11 meble
10843 Ś10-1 Podnożek
16 zł
2023-12-11 meble
10841 Ś10-1 Szafka stojąca
80X95x60
26 zł
2023-12-11 meble
10838 Ś10-1 Szafka pod zlew
80X85x60
16 zł
2023-12-11 meble
10833 Ś10-1 Taboret
4 zł
2023-12-11 meble
10832 Ś10-1 Taboret
4 zł
2023-12-11 meble
10830 Ś10-1 TABORET-W-90-82
Uszkodzony
4 zł
2023-12-11 meble
10829 Ś10-1 taboret
4 zł
2023-12-11 meble
10825 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
Uszkodzone 84X90x60
16 zł
2023-12-11 meble
10822 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
77X70x30 Uszkodzone
32 zł
2023-12-11 meble
10818 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
35X216x60
96 zł
2023-12-11 meble
10814 Ś10-1 ZABUDOWA ŚCIANY
szer 120
Data produkcji: 2010
161 zł
2023-12-11 meble
10806 Ś10-1 SZAFA NA LEKI Z PÓŁKAMI
200X220x60
Data produkcji: 01.03.2010
322 zł
2023-12-11 meble
10798 Ś10-1 WÓZEK NA BUTLĘ-W-96-51
81 zł
2023-12-11 meble
10767 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10760 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10759 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10758 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10743 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10741 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10732 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10727 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10723 Ś10-1 Lozko szpitalne
Info 2023-12-01 medyczne
10721 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM TYP ZP-01.5

Data produkcji: BRAK
Info 2023-12-01 medyczne
10720 Ś10-1 Lozko szpitalne
Info 2023-12-01 medyczne
10719 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10718 F ŁÓŻKO SOLIDO 2S+MATERAC+BARIERKI

Data produkcji: -
Info 2023-12-01 medyczne
10688 Ś10-1 Lozko szpitalne
lozko wosp
Info 2023-12-01 medyczne
10652 Ś10-1 Łóżko z materacem przeciwodleżynowym
łóżko IT z materacem podleżynowym
Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
10607 Ś10-1 Lozko szpitalne
Info 2023-12-01 medyczne
10602 F ŁÓŻKO SZPITALNE LS-04.7 2S Z WYP

Data produkcji: 6.02.2006
Info 2023-12-01 medyczne
10601 F łóżko szpitalne
Info 2023-12-01 medyczne
10595 Ś10-1 Lozko szpitalne
Info 2023-12-01 medyczne
10576 Ś10-1 MATERAC DO ŁÓŻKA-W-48-229A
Plus lozko
Info 2023-12-01 medyczne
10568 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10565 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10563 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10560 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10557 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10551 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10547 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10541 F ŁÓŻKO SZPITALNE-W-48-229
Info 2023-12-01 medyczne
10443 Ś10-1 taboret
10 zł
2023-12-11 meble
10442 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10441 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10440 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10439 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10437 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10435 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10434 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10432 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10430 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10428 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X210x62
129 zł
2023-12-11 meble
10427 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
45X210x62
129 zł
2023-12-11 meble
10426 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10424 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10420 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10419 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10417 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10415 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
60X210x62
129 zł
2023-12-11 meble
10413 Ś10-1 SZAFA-W-90-66
45X210x62
129 zł
2023-12-11 meble
10411 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10409 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10408 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10407 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10406 Ś10-1 TABORET-W-90-82
10 zł
2023-12-11 meble
10389 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
66X32x28
32 zł
2023-12-11 meble
10387 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
66X32x28
32 zł
2023-12-11 meble
10386 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
66X32x26
32 zł
2023-12-11 meble
10385 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10384 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10382 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10380 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10379 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x33
96 zł
2023-12-11 meble
10377 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10375 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10374 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10372 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10370 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
50X112x32
96 zł
2023-12-11 meble
10368 Ś10-1 REGAŁ NA DOKUMENTACJĘ
40x250x28
Data produkcji: 01,10,2008
96 zł
2023-12-11 meble
10360 Ś10-1 Szafka narożna
82x76x45
16 zł
2023-12-11 meble
10343 Ś10-1 SZAFKA-W-90-68
100X65x60
81 zł
2023-12-11 meble
10336 K15C-1 STÓŁ-W-90-54
150X57x60
300 zł
2023-12-11 meble
9985 F Łóżko intensywnej terapii OIT z materacem przeciwodleżynowym

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
9978 F Łóżko intensywnej terapii OIT z materacem przeciwodleżynowym

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
9800 S8-2 Z.RTG VILLA-MERKURY 165 ZDALNIE STEROWANY F.VILLA

Data produkcji: 1993r.
Info 2023-12-01 medyczne
9781 S8-2 STACJONARNY APARAT RTG NOVA Z WYP.

Data produkcji: 2006r.
Info 2023-12-01 medyczne
9601 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM - SOLIDO 2S
Info 2023-12-01 medyczne
9140 Ś16-1 SYSTEM TRANSPORTU POSIŁKÓW/NEDEPOL/
3226 zł
2023-12-11 meble
9064 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM -SOLIDO 2S
Info 2023-12-01 medyczne
9055 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM - SOLIDO 2S
Info 2023-12-01 medyczne
9053 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM- SOLIDO 2 S
Info 2023-12-01 medyczne
8901 Ś16-1 KOZETKA LEKARSKA-W-48-11
podajnik na papier
10 zł
2023-12-06 inne
8891 Ś16-1 KRZESŁA-W-90-20
8 zł
2023-12-06 inne
8650 S2-1 Kopertownica Pitney Bowes Spectrum DI350

Data produkcji: 2012 r.
400 zł
2023-12-06 inne
8649 S2-1 KOPERTOWNICA SI20600
200 zł
2023-12-06 inne
8495 K19A-3 Z.DO REJ.OTOAKUSTYCZNEJ EMISJI ŚLIMAKOWEJ
Niekomletny
Data produkcji: 1993r.
Info 2023-12-01 medyczne
8492 K19A-3 FOTEL DO DIALIZ TYP FK-01.O/N-565/03
Niesprzedany od 1,5roku
Data produkcji: 2003r
Info 2023-12-01 medyczne
8430 G18-1 PODSTAWA STOŁOWA POD MIKROFON MODEL LBC1227

Data produkcji: 2014
10 zł
2023-12-06 inne
8429 G18-1 WZMACNIACZ MIKSUJĄCY PLE-ZMA240-UE

Data produkcji: 2014
100 zł
2023-12-06 inne
8424 G18-1 REJESTRATOR VIDEONETBOXII

Data produkcji: 2014
400 zł
2023-12-06 inne
8198 K15-1 Krzeslo
11 zł
2023-12-11 meble
8120 K15-1 Tablica korkowa
8 zł
2023-12-11 meble
7948 K15-1 Półka wisząca
178x40x30
13 zł
2023-12-11 meble
7798 S8-1 Biurko-P-90-2
26 zł
2023-12-11 meble
7550 S8-1 krzeslo tapicerowane
20 zł
2023-12-11 meble
7465 S8-1 KRZESŁO-W-90-20
13 zł
2023-12-11 meble
7254 S8-1 Krzesło-P-90-20
13 zł
2023-12-11 meble
7052 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2023-12-11 meble
7047 S8-1 Krzesło-P-90-20
16 zł
2023-12-11 meble
6922 S8-1 krzeslo tapicerowane
16 zł
2023-12-11 meble
6863 S8-1 Szafa stojąca
260x80x40
39 zł
2023-12-11 meble
6717 S8-1 krzesło składane
13 zł
2023-12-11 meble
6488 S8-2 Szafka pod zlew
70X82x58
32 zł
2023-12-11 meble
6451 S8-2 tablica korkowa
100X60
6 zł
2023-12-11 meble
6383 S8-2 Tablica korkowa
13 zł
2023-12-11 meble
6380 S8-2 Krzesło skaj
20 zł
2023-12-11 meble
6375 S8-2 Krzesło obrotowe
10 zł
2023-12-11 meble
6330 S8-2 Ława-E-90-165
100X60x54
16 zł
2023-12-11 meble
6257 S8-2 Szafa ubraniowa
32 zł
2023-12-11 meble
6255 S8-2 Szafa ubraniowa
39 zł
2023-12-11 meble
6237 S8-2 krzesło tapicerowane
16 zł
2023-12-11 meble
5931 S8-2 SYS.P.PULSACJI.WEWN.AORTALN.ABBOT

Data produkcji: 1999r.
Info 2023-12-01 medyczne
5893 S8-2 Półka wisząca
174X30x26
16 zł
2023-12-11 meble
5891 S8-2 stół
80X70x80
39 zł
2023-12-11 meble
5848 S8-2 Ława-E-90-165
13 zł
2023-12-11 meble
5676 S8-2 Tablica korkowa
6 zł
2023-12-11 meble
5649 S8-2 szafka wisząca
20 zł
2023-12-11 meble
5641 S8-2 Szafa ubraniowa
32 zł
2023-12-11 meble
5598 S8-2 Stolik
39 zł
2023-12-11 meble
5591 S8-2 Stolik-P-90-54
39 zł
2023-12-11 meble
5564 S8-2 Stolik
32 zł
2023-12-11 meble
5478 S8-2 Szafa-P-90-66
80x210x46
32 zł
2023-12-11 meble
5458 S8-2 Szafka
20 zł
2023-12-11 meble
5457 S8-2 Stół-P-90-59
160X72x70
32 zł
2023-12-11 meble
5315 S8-2 Krzesło barowe
49 zł
2023-12-11 meble
5280 S8-1 KARDIOMONITOR FX 2000P

Data produkcji: 2010r.
Info 2023-12-01 medyczne
5277 Ś16-1 Zero Graviti - zawieszony system ochrony przed promieniowaniem
W celu obejrzenia aparatu prosimy zgłaszać się za pośrednictwem adresu e-mail: sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Termin zostanie ustalony najpóźniej na 5 dni przed zakończeniem licytacji. W związku z koniecznością uzyskania przez Szpital zgody na zbycie ze strony Podmiotu Tworzącego, finalizacja transakcji może przekroczyć 3 tygodnie.
Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
5262 K17-1_B ZEST.REJESTRAC.DO CEWNIKOWANIA SERCA-CATHCOR

Data produkcji: 1999 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5257 Ś16-1 SYSTEM DO KARDIOGRAFII CYFROWEJ AXIOM ARTIS
W celu obejrzenia aparatu prosimy zgłaszać się za pośrednictwem adresu e-mail: sprzedaz.majatku@su.krakow.pl Termin zostanie ustalony najpóźniej na 5 dni przed zakończeniem licytacji. W związku z koniecznością uzyskania przez Szpital zgody na zbycie ze strony Podmiotu Tworzącego, finalizacja transakcji może przekroczyć 3 tygodnie.
Data produkcji: 2006r.
Info 2023-12-01 medyczne
5248 K17-1_B Stacja dokująca
Info 2023-12-01 medyczne
5215 K17-1_B Łóźko
Info 2023-12-01 medyczne
5211 K17-1_B ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD MR SILVER -007510

Data produkcji: 2008 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5210 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5202 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5200 F ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5194 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5184 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5170 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5168 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5167 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE Z MATERACEM LP-01.5

Data produkcji: 23,03,2007 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5158 K17-1_B ŁÓŻKO SZPITALNE LS-03 Z MATERACEM

Data produkcji: 30,04,2001 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5143 K17-1_B MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ALFA

Data produkcji: 2017
Info 2023-12-01 medyczne
5138 K17-1_B Stacja dokująca

Data produkcji: 2015 r.
Info 2023-12-01 medyczne
5128 K17-1_B Materac z pompą
Info 2023-12-01 medyczne
5111 K17-1_B EKRAN OCHRONNY PRZED PROMIEN. RTG TYP OT25BO5 Z WYSIĘGNIKIEM MAVIG

Data produkcji: 2010R.
Info 2023-12-01 medyczne
5092 K17-1_B materac z pompą
Info 2023-12-01 medyczne
5077 K17-1_B Lozko szpitalne
Info 2023-12-01 medyczne
4934 K15-1 KARDIOMONITOR MONI CARD STANDARD FV003

Data produkcji: 2010 R.
Info 2023-12-01 medyczne
4842 K15-1 Fresenius 4008H

Data produkcji: .
Info 2023-12-01 medyczne
4721 K17-1_B POZOSTAŁY SPRZĘT GOSPODARCZY-W-96-00
30 zł
2023-12-06 inne
4720 K17-1_B POZOSTAŁY SPRZĘT GOSPODARCZY-W-96-00
30 zł
2023-12-06 inne
4698 K21-1 POMPA PRÓŻNIOWA

Data produkcji: 2017
1200 zł
2023-12-06 inne
4612 K15C-1 Fresenius 4008H
Info 2023-12-01 medyczne
4455 K21-1 Tablica korkowa
5 zł
2023-12-11 meble
4448 Ś10-1 PŁUCZKA GETINGE S-422-LC SEV0714115
Info 2023-12-01 medyczne
4366 K21-1 Półka wiszaca
5 zł
2023-12-11 meble
4262 Ś10-1 LAMPA ZABIEGOWA

Data produkcji: 01,01,2009 r.
Info 2023-12-01 medyczne
4259 Ś10-1 Kamera

Data produkcji: brak
Info 2023-12-01 medyczne
4225 Ś10-1 nawilźacz
Info 2023-12-01 medyczne
4219 Ś10-1 Nawilżacz MR 850

Data produkcji: 2012 r.
Info 2023-12-01 medyczne
4133 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
4124 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
4092 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2015
Info 2023-12-01 medyczne
4086 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
4085 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2015
Info 2023-12-01 medyczne
4082 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2015
Info 2023-12-01 medyczne
4081 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2015
Info 2023-12-01 medyczne
4080 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
4071 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2015
Info 2023-12-01 medyczne
4068 Ś10-1 FOTEL ZABIEGOWY

Data produkcji: 2016
Info 2023-12-01 medyczne
4007 K21-1 szafka wisząca
12 zł
2023-12-11 meble
4005 K21-1 szafka wisząca
14 zł
2023-12-11 meble
3958 K21-1 Krzesło-P-90-20

Data produkcji: -
12 zł
2023-12-11 meble
3774 K21-1 Gablota metalowa
23 zł
2023-12-11 meble
3469 S2-1 RESPIRATOR NEWPROT E 360

Data produkcji: 2008r.
Info 2023-12-01 medyczne
3207 K21-1 Krzesło-P-90-20

Data produkcji: .
14 zł
2023-12-11 meble
3175 K21-1 Pòłka wisząca
5 zł
2023-12-11 meble
3168 K21-1 Pòłka wisząca
7 zł
2023-12-11 meble
3034 K21-1 szafka
9 zł
2023-12-11 meble
3032 K21-1 Regał stojący
21 zł
2023-12-11 meble
3027 K21-1 Szafka
80X80x56
19 zł
2023-12-11 meble
2968 K21-1 Szafa wnękowa
235X80x60
35 zł
2023-12-11 meble
2961 K21-1 Biurko z płyty mdf
180X60x80
28 zł
2023-12-11 meble
2954 K21-1 Półka wisząca
4 zł
2023-12-11 meble
2887 K21-1 Stepper

Data produkcji: brak
Info 2023-12-01 medyczne
2421 G18-PTU Uzdatniacz wody

Data produkcji: 2015 r.
Info 2023-12-01 inne
2420 G18-PTU Myjnia dezynfektor

Data produkcji: 2013 r.
Info 2023-12-01 inne
2326 G18-1 PŁUCZKA DEZYNFEKTOR S-422-LC S-4220501SEV0714114
Info 2023-12-01 medyczne
2092 Ś5-1 BIURKO-W-90-2
6 zł
2023-12-11 meble
2019 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
2015 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
2013 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
1992 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
1955 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68

Data produkcji: 2013
6 zł
2023-12-11 meble
1903 Ś5-1 STÓŁ-W-90-54
13 zł
2023-12-11 meble
1880 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
21 zł
2023-12-11 meble
1848 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
13 zł
2023-12-11 meble
1844 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
5 zł
2023-12-11 meble
1837 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
6 zł
2023-12-11 meble
1699 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
8 zł
2023-12-11 meble
1685 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
6 zł
2023-12-11 meble
1680 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
8 zł
2023-12-11 meble
1678 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
8 zł
2023-12-11 meble
1674 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
1671 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
1670 Ś5-1 SZAFA-W-90-66
6 zł
2023-12-11 meble
1662 Ś5-1 TABORET-W-90-82
2 zł
2023-12-11 meble
1654 Ś5-1 KRZESŁA-W-90-20
6 zł
2023-12-11 meble
1635 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
6 zł
2023-12-11 meble
1618 Ś5-1 BIURKO-W-90-2
5 zł
2023-12-11 meble
1600 Ś5-1 SZAFA-W-90-66

Data produkcji: 2011
41 zł
2023-12-11 meble
1579 Ś5-1 REGAŁ-W-90-141
5 zł
2023-12-11 meble
1545 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
5 zł
2023-12-11 meble
1521 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
6 zł
2023-12-11 meble
1518 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
6 zł
2023-12-11 meble
1507 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
8 zł
2023-12-11 meble
1503 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
8 zł
2023-12-11 meble
1486 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
8 zł
2023-12-11 meble
1438 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
1436 Ś5-1 SZAFKA-W-90-68
13 zł
2023-12-11 meble
1339 Ś5-1 ENDOSKOPOWY TOR WIZYJNY CV180 NR7993474
Info 2023-12-01 medyczne
1325 Ś5-1 Szafa na endoskopy

Data produkcji: 2012
Info 2023-12-01 medyczne
1302 Ś5-1 MYJNIA DEZYNFEKTOR GETINGE 600 SIERES

Data produkcji: --
Info 2023-12-01 medyczne
1154 K15C-1 SZAFKA-W-90-68
100X50x33
53 zł
2023-12-11 meble
1092 K15-1 ZABUDOWA-W-90-182
104 zł
2023-12-11 meble
1042 K15-1 krzesło
13 zł
2023-12-11 meble
745 K15-1 Szafa
37 zł
2023-12-11 meble
439 K15C-1 SZAFKA
40 zł
2023-12-11 meble
435 K15C-1 szafka wisząca
Szer. 80 cm
40 zł
2023-12-11 meble
405 K15C-1 BLAT-W-90-1
Mównica 125x66
16 zł
2023-12-11 meble
44 K15C-1 REGAŁ-W-90-141
Szerokość 140cm wys. 40 cm
21 zł
2023-12-11 meble

0.59